Werkgever?
| t/m 27 oktober 2023

Collegeleden

Het Generaal College voor de Kerkorde (GCKO) is op zoek naar Collegeleden (vrijwilligers).

Ben jij theoloog en heb je kerk-juridische ervaring of belangstelling hiervoor? Wil je jouw kennis en ervaring inzetten om de synode van de Protestantse Kerk Nederland te adviseren over mogelijke kerkordewijzigingen? Dan kom je als geroepen!

Het generaal college voor kerkorde heeft tot taak ongevraagd en gevraagd advies uit te brengen over kerkordelijke zaken, die veelal voorgenomen wijzigingen betreffen in de kerkorde van de Protestantse Kerk (Romeinse artikelen, ordinanties en generale regelingen). Het college kijkt naar het geheel van de kerk, de kerkorde en haar samenhang en formuleert teksten meestal aan de hand van door de synode aangenomen (beleids)rapporten. Het huidige college telt 9 leden Het college streeft naar een evenwicht tussen theoloog/kerkrechtdeskundigen en vakjuristen of aanverwante disciplines.

De werkzaamheden bestaan op hoofdlijnen uit:

 • Optreden als portefeuillehouder; elk collegelid neemt een aantal dossiers op zich en formuleert hierover een advies voor het GCKO.
 • Het collegelid kan worden gevraagd om een dossier in te leiden bij een vergadering van de synode.
 • Aanwezigheid bij (een deel) van de vergaderingen van de generale synode.
 • Deelnemen aan de collegevergaderingen, deze vinden 5 keer per jaar plaats, meestal op een vrijdag. Deze vergaderingen vinden afwisselend digitaal en fysiek plaats. De fysieke vergaderingen worden meestal gepland op de locatie van de dienstenorganisatie te Utrecht. Daarnaast vindt er enkele jaren ook een studiedag voor het gehele college plaats.

De benodigde tijdsinvestering is naast het bijwonen van de vergaderingen voornamelijk te vinden in het bestuderen van/adviseren over de dossiers. Per dossier is een tijdinvestering van een of enkele dagdelen nodig. De toewijzing van de verschillende dossiers gebeurt tijdens de collegevergaderingen.

Wat vragen wij?

 • Je hebt een theologische studie afgerond en bent werkzaam als predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland.
 • Je hebt aantoonbare kennis en belangstelling voor kerk-juridische zaken.
 • Een goede kennis van de kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland.
 • Daarnaast ben je communicatief vaardig en heb je ervaring met adviserende werkzaamheden.
 • Je bent een echte teamspeler en durft je expertise in te zetten.

Wat kun je van ons verwachten?

 • Een afwisselende en uitdagende taak waarmee een waardevolle bijdrage geleverd wordt aan het adviseren van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland.
 • Je wordt onderdeel van een bevlogen team, waarin jouw expertise en ervaring op prijs wordt gesteld.
 • Uiteraard is er een reiskostenvergoeding beschikbaar.

Geïnteresseerd?
Ben je geïnteresseerd in deze functie, maar wil je nog meer informatie? Neem dan contact op met mw ds mr Hélène Evers, voorzitter van het generale college, via e-mail evers14@hetnet.nl, tel. 038-4550650 of met de ambtelijk secretaris mr Jaap Broekhuizen, e-mail j.broekhuizen@protestantsekerk.nl, tel. 030-8801420).
Wil je direct solliciteren? Stuur dan je motivatie met cv (als één PDF) uiterlijk 11 november a.s. naar vacatures@protestantsekerk.nl, t.a.v. Annemarie Ledeboer, HR-adviseur, o.v.v. vacaturenummer 2023-039.

Wanneer u aandacht wil vestigen op personen die voor deze functie in aanmerking zouden kunnen komen, dan verzoeken wij u vriendelijk deze namen uiterlijk 27 oktober met ons te delen via vacatures@protestantsekerk.nl.

Na de voordracht door de sollicitatiecommissie aan het generale college voor de kerkorde zal de uiteindelijke benoeming plaatsvinden door de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland.

Bron: PKN

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu