Werkgever?
| t/m 14 maart 2024

Kerkelijk werkers

Protestantse gemeente Kerk aan het Spui Strijen zoekt 2 Kerkelijk werkers voor totaal 20 uur.

Wie zijn wij?
Onze PKN Kerk aan het Spui is een kleine, actieve gemeente die ‘Samen Geloof Beleven’ uiten door contact en verbinding te maken met onze naasten door het tonen van gevende liefde. Dit in de hoop dat men de weg tot Christus zal vinden. Naast betrokken gemeenteleden zijn, in verbondenheid met de burgerlijke gemeenschap, sinds kort een aantal vrienden aangehaakt. Wij willen een gemeente zijn waar iedereen welkom is, die ook buiten de kerkmuren aanwezig durft te zijn.
In 2022 zijn wij gestart met een eigentijdse bestuursvorm middels gezamenlijk besturen. Hiervoor zijn kerngroepen ontstaan, onder andere voor Pastoraat, Jeugd, Eredienst en Diaconie/Buurtkerk. Elke kerngroep wordt aangestuurd door een bestuurslid. Deze ontwikkeling is in gang gezet en zal nu verder uitgerold gaan worden. Een spannend proces waarin wij met 2 kerkelijk werkers willen optrekken die ons voorgaan, ondersteunen en weer los kunnen laten om zelfstandig verder te kunnen.

Wat ga je doen?

Wij zoeken twee kerkelijk werkers die elkaar aanvullen wat betreft werkervaring en kwaliteiten voor totaal 20 uur per week.
Wij hebben een verdeling van de taken en aandachtsgebieden in gedachten maar horen graag op welke terreinen jij op je plek bent en waar jij blij van wordt!
Wij zoeken invulling voor de volgende aandachtsgebieden, verdeeld over twee kerkelijk werkers, afhankelijk van affiniteit, ervaring en/of deskundigheid:

 • Pastoraat
  Wij willen een verdeling maken over 4 leeftijdscategorieën waarbij iedere groep een aanspreekpunt heeft. Vanuit jouw professie zal je de kerngroep Pastoraat enthousiast en stimulerend leiden en ondersteunen. Het pastoraat onder de gemeenteleden tot ca. 50 jaar neem jij onder je hoede. Overig pastoraat in overleg met collega ouderenpastor (gemeentelid) en vrijwilligers.
 • Diaconie/Buurtkerk
  Wij zijn en willen graag een open gemeenschap zijn die verder kijkt dan onze kerkmuren. Met een maandelijkse maaltijd, halfjaarlijkse kledingbeurs en het wekelijks delen van groente en fruit wordt een brug geslagen naar alle inwoners van ons mooie dorp Strijen. Wij zoeken
  iemand die ons lerend voorop gaat om nog meer van betekenis te kunnen zijn buiten onze kerk. Waar liggen de kansen, hoe verbinden en bruggenbouwen? Vertel het ons! Help ons, met jong en oud, te profileren naar buiten en dit te bestendigen door vooral ondersteunend aan ons aanwezig te zijn.
 • Verdieping
  Onze gemeenteleden zijn veelal praktisch en pragmatisch ingesteld waardoor verdieping in het eigen geloofsleven en het hierover in gesprek gaan vaak op de achtergrond verdwijnt. Wij zoeken iemand die vanuit passie en enthousiasme laagdrempelig inzet op onderlinge verbondenheid om ‘Samen Geloof Beleven’ handen en voeten te geven. Te denken valt aan opzetten/ondersteunen van gespreksgroep, thema-avond en catechese met mogelijk aandacht voor belijdenis, voor alle leeftijden in de gemeente. Het helpt als jij dit kan opzetten, ondersteunen en geleidelijk kan overdragen aan gemeenteleden zodat wij ruim voor jou vertrek zelfstandig verder kunnen.

Voor beide kerkelijk werkers geldt:

 • In overleg de (dagelijks)bestuursvergadering bijwonen, meedenken over het vormgeven aan ‘Samen Geloof Beleven’ en het bestuur theologisch ondersteunen.
 • Ondersteunen van overleg in de kerngroepen Eredienst, Pastoraat, Jeugd en Diaconie/Buurtkerk, passend bij deeltaak kerkelijk werker.
 • Het eventueel voorgaan in erediensten binnen onze gemeente valt buiten de contracturen.

We zoeken jou!
Jij bent een geregisteerde kerkelijk werker met 2-3 jaar werkervaring na je HBO-Theologiestudie en kan je uren flexibel invullen. Je hebt affiniteit met brede christelijke traditie en daarbij behorende diaconale inzet. Uiteraard ben je contactueel en communicatief vaardig. Ook ben je in staat om met passie je geloof te delen en aan te sluiten bij de leefwereld van jongeren, ouderen en/of inwoners van Strijen. Daarbij heb je ervaring om gemeenteleden voor te gaan in verbinden, bruggenbouwen, kennis en kunde overdragen én loslaten. Je kunt lerend en stimulerend met ons optrekken.

Wij bieden:

 • Een projectcontract van max. 4 jaar waarvan de opdracht in samenspraak nog verder uitgewerkt moet worden.
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de regelingen van de PKN.
 • Enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten voor onze kerkelijke gemeente en daarbuiten.
 • Een betrokken klankbordgroep
 • Vrijheid en veel zelfstandigheid.

We kijken uit naar je sollicitatie!
Wil je in je sollicitatie vermelden hoeveel uur je minimaal en maximaal kunt werken? Ook horen we graag welke persoonlijke kwaliteiten en talenten je hebt om in te zetten.

Sollicitatieprocedure:
Je sollicitatie met CV moet vóór 15 maart binnen zijn, gericht aan selectiecommissie Kerk aan het Spui via wervingkw2024@kerkaanhetspui.nl.
De selectiegesprekken zullen week 12 en 13 plaatsvinden in de avonduren. Gelieve hier rekening mee te houden.
Meer informatie kun je opvragen via: scriba@kerkaanhetspui.nl.

Bron: Kerkaanhetspui.nl

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu