Werkgever?

Ouderenpastor

De Protestantse Gemeente te Heemskerk (PGH) zoekt per 1 juni 2024 een enthousiaste Kerkelijk werker (of emeritus predikant) voor 24 uur per week. Deze functie staat in onze gemeente bekend als de ‘ouderenpastor’.

Een zelfstandige functie waarin u, samen met predikant en jeugdwerker, invulling geeft aan voorkomende werkzaamheden binnen de gemeente. Voor u zal dit voornamelijk gericht zijn op het ouderenpastoraat, maar ook andere activiteiten zijn mogelijk.

Het ouderenpastoraat
Als ouderenpastor onderhoudt u het pastoraal contact met gemeenteleden van 75 jaar en ouder. Daarnaast springt u waar nodig, in overleg met de predikant en de jeugdwerker, bij in de andere leeftijdsgroepen. U bent alert op signalen, die duiden op behoefte aan zorg, hulp en pastorale aandacht. Het reguliere bezoekwerk in onze gemeente wordt gedaan door onze bezoekmedewerkers, verdeeld over 5 wijken. Door aanwezig te zijn bij de wijkoverleggen, kan veel informatie opgedaan worden. Dat geldt ook voor aanwezigheid bij de ontmoetingsochtenden en het koffiedrinken op de donderdagmorgen.
Samen met de predikant, de jeugdouderling, de pastorale ouderlingen en de wijkcoördinatoren maakt u deel uit van het pastorale team van de gemeente. Tweemaal per jaar treffen deze mensen elkaar in het Pastoraal Overleg.
We willen de komende jaren ook nadenken over andere vormen van pastoraat, wellicht meer groepsgericht en vraag gestuurd. Uw kennis en ideeën daarover kunnen ons daarbij verder helpen!

Het team
Het team van beroepskrachten bestaat uit een 0,8 fte predikant (ds. N. Gillebaard), een jeugdwerker voor 16 uur (is zowel werkzaam voor Heemskerk als onze buurgemeente Beverwijk en vanaf 1 april 2024 ook een vacature) en deze vacature. In overleg met de kerkenraad én in onderling overleg stelt dit team de verdeling van de werkzaamheden vast.

De taken en competenties van de ouderenpastor

  • Onderhoudt pastoraal contact met gemeenteleden van 75 jaar en ouder.
  • Verleent pastoraat rond het levenseinde en gaat voor in (en begeleidt) uitvaartdiensten.
  • Is in de gelegenheid de 24 uur op verschillende dagen van de week in te vullen.
  • Stemt regelmatig af met de predikant en de jeugdwerker over de werkzaamheden en gaat af ten toe voor in de eredienst.
  • Onderhoudt contact met het netwerk van pastores (interkerkelijk, regionaal) en (zorg)instellingen die relevant zijn voor de doelgroep.
  • Kennis, ervaring en affiniteit met pastoraal werk in de bedoelde leeftijdsgroep is gewenst.
  • Ten aanzien van competenties denken we aan: flexibiliteit, pioniersmentaliteit en het goed kunnen organiseren van de verschillende werkzaamheden.

Wij bieden:
Wij bieden een aanstelling voor 24 uur in schaal 9 conform de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse kerk. In eerste instantie in de vorm van een jaarcontract. Bij gebleken geschiktheid wordt het dienstverband daarna omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd.
Voor de aanstelling is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) noodzakelijk.
In overleg met de sollicitant kunnen er door ons referenties worden opgevraagd.

Uw reactie (motivatie en cv) op deze vacature kunt u sturen naar vacatures@pknheemskerk.nl.

Mocht u vragen hebben dan kunt u zowel dit e-mailadres gebruiken, als ook contact opnemen met de voorzitter van de selectiecommissie Wim Boender, telefoon 06 51 37 18 81.

Meer informatie over onze gemeente kunt u vinden op onze website: www.pknheemskerk.nl.

Bron: PKN Heemskerk

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu