Werkgever?

Vakdocent katholieke vorming

Stichting Katholiek Vormingsonderwijs (KVO) zoekt een Vakdocent katholieke vorming voor de regio’s Groningen/Assen/Zwolle/Ede. Aanstellingsomvang: in overleg | Schooljaar 2023-2024.

Wat is er mooier dan kinderen begeleiden in hun persoonlijke groei?

Openbare basisscholen geven wekelijks tijd en ruimte aan vormingsonderwijs. Daartoe komen vakdocenten naar de school. Ouders kiezen zelf vanuit welke levensbeschouwing hun kind deze vorming krijgt aangeboden. Dit kan zijn humanistisch, protestant, boeddhistisch, hindoeïstisch, joods, islam of katholiek. Katholieke vorming maakt leerlingen bekend met de katholieke traditie en cultuur en laat hen daarmee ervaringen opdoen.

Er wordt op twee manieren lesgegeven.

  • Een vakdocent geeft 45 minuten per week gedurende het hele schooljaar katholieke vorming aan een kleine groep leerlingen. De groep is meestal samengesteld uit 2 tot 3 leerjaren.
  • Een vakdocent geeft gedurende een aantal weken 45 minuten les aan de hele groep. Na deze periode geeft de vakdocent les aan een andere groep op dezelfde school. De vakdocent werkt per school in een team van vakdocenten van andere godsdiensten/levensbeschouwingen.

De vakdocenten KVO werken zelfstandig. Studiedagen, intervisie en contact met de regiobegeleider maken dat je in een team werkt en samenwerkt aan kwaliteit.

De stichting biedt een aanstelling volgens cao PO/VO-onderwijs: de schaaltrede wordt bepaald op basis van opleiding en ervaring. Deze wordt vastgesteld aan de hand van de studiegids voor het Katholiek Vormingsonderwijs. Aanstellingen variëren van omvang.
Ben je katholiek en heb je een lesbevoegdheid? Neem dan contact met ons op! Een opleiding katholieke theologie (HBO of universitair) of ervaring als catecheet is een pre. Samen onderzoeken we of vakdocent katholieke vorming iets voor jou is en wat je eventueel nog nodig hebt om deze functie te kunnen uitoefenen.

Informatie

Informatie kan worden ingewonnen bij dhr. J. van Lanen (regiobegeleider KVO), per e-mail (j.vanlanen@katholiekvormingsonderwijs.nl) of per telefoon met mevr. Kiekens (secretaresse) op nummer 06 45 45 92 15. Het secretariaat is telefonisch alleen op donderdag bereikbaar.

Reageren
Wilt u direct een officiële reactie insturen? Stuur uw reactie dan in met uw CV voorzien van korte motivatie of begeleidend schrijven naar bovengenoemd emailadres.

Bron: KVO

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu