Werkgever?

Hans Küng overleden

Vandaag is de bekende theoloog Hans Küng op 93-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Stiftung Weltethos op Facebook:

Wir trauern um unseren Gründer und langjährigen Präsidenten Hans Küng. Er ist heute, am 06. April 2021, im Alter von 93 Jahren friedlich in seinem Haus in Tübingen verstorben. Uns war und bleibt es eine Ehre, sein Lebenswerk fortführen zu dürfen. Wir werden es in seinem Sinne bewahren, weitertragen und weiterentwickeln – und verneigen uns in Dankbarkeit vor dessen großartigem Begründer.

Theologie en filosofie
Küng studeerde theologie en filosofie aan de rooms-katholieke Pontificia Università Gregoriana te Rome. In 1954 werd hij tot priester gewijd. Hij promoveerde in 1957 op een proefschrift over de protestantse theoloog Karl Barth, die zelf een lovend ten geleide schreef: als katholieken zo over de Rechtvaardiging des geloofs dachten dan was er voor de oecumene nog heel veel te hopen.

Küng en Ratzinger
In 1960 werd Küng benoemd tot hoogleraar aan de universiteit van Tübingen. Paus Johannes XXIII benoemde hem tot peritus (deskundige) bij het Tweede Vaticaans Concilie. Bij dit concilie en in Tübingen werkte hij samen met Joseph Ratzinger, de latere Paus Benedictus XVI. Beiden publiceerden toen in het theologische tijdschrift Concilium. Vanaf 1965 doceerde Küng in Tübingen dogmatiek, waar Ratzinger in 1966 ook hoogleraar werd. Na het concilie en de studentenopstand in Tübingen in 1968 ontstond er tussen hen beiden verwijdering. Hun kerkbeeld en wereldbeeld gingen sterk uiteenlopen.

Weltethos
Küng publiceerde in de jaren zeventig vele kritische studies over de katholieke Kerk en haar leerstellingen, bijvoorbeeld over het priesterambt, het celibaat, anticonceptie en abortus. Met name zijn boek over de pauselijke onfeilbaarheid bracht hem in aanvaring met het Vaticaan. De Congregatie voor de Geloofsleer publiceerde in 1975 en 1979 verklaringen met kritiek op zijn werk. In 1979 dreigde de Duitse bisschoppenconferentie hem de leerbevoegdheid te ontnemen, wat in 1980 daadwerkelijk gebeurde. Küng moest zijn leerstoel verlaten en richtte in 1980 aan de universiteit Tübingen een instituut voor oecumenisch onderzoek op. Tot zijn emeritaat in 1996 bleef hij direct hieraan verbonden, pas in 2013 besloot hij geheel op te houden met doceren. Verder richtte hij samen met graaf K. K. von der Groeben de stichting Weltethos op, ter bevordering van de interculturele en interreligieuze dialoog. In 2011 stichtte hij aan de universiteit Tübingen het “Weltethos-Institut” (Global Ethic Institute). Na zijn 85e verjaardag, in 2013, trad hij terug als president van de Stichting Weltethos.

Ratzinger
In 2005 werd hij ontvangen door zijn oude collega en vriend paus Benedictus XVI. Bij deze gelegenheid ontving Küng lof voor zijn Weltethos-initiatief en zijn inzet voor de dialoog tussen de wereldgodsdiensten. Küng gaf op zijn beurt aan de media te kennen, dat hij zijn vroegere collega Joseph Ratzinger toch te conservatief had ingeschat. Van Benedictus XVI zouden toch enigszins progressieve veranderingen te verwachten zijn. Al spoedig kwam Küng daarop terug.

Parkinson
In 2013 maakte Küng bekend, dat hij aan de ziekte Parkinson lijdt. Hij gaf naar aanleiding daarvan een omstreden interview, waarin hij zeer open en persoonlijk over de mogelijkheid van euthanasie sprak.

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu