Werkgever?

Algemeen Bestuurslid SKGV

Het bestuur van de SKGV zoekt een Algemeen bestuurslid.

De SKGV is het kwaliteitsregister voor geestelijk verzorgers die werkzaam zijn in zorginstellingen, bij de overheid (bij Justitie, Defensie of bij de politie) en in de thuissituatie (GV-Thuis). De SKGV heeft als doel het borgen van de vakbekwaamheid van geestelijk verzorgers, het toetsen van de kwaliteit van het opleidings- en cursusaanbod voor geestelijk verzorgers en het bevorderen van de erkenning van het beroep van geestelijk verzorger in Nederland.

Profiel
Het algemeen bestuurslid adviseert en bepaalt in samenwerking met het bestuur over onder meer (a) de missie en visie van de SKGV, (b) beoordeling van de kwaliteit van aangeboden nascholing en opleiding, c) de ontwikkeling van het kwaliteitsregister, d) de communicatie met de geregistreerden en zij die geregistreerd willen worden en e) de samenwerking met externe organisaties en instellingen.

Gezien de taakstelling van het bestuur is het een pré als kandidaten:

 • Aantoonbare affiniteit en bij voorkeur ervaring hebben met het vak van geestelijke verzorging en de beroepsuitoefening van geestelijk verzorgers
 • Ervaring hebben met kwaliteitsontwikkeling in het hoger onderwijs en/of ervaring met (de ontwikkeling van) kwaliteitsregisters
 • Kennis hebben van de opleidingen tot geestelijk verzorger en/of de bereidheid hebben deze kennis te verdiepen en te vergaren
 • Bestuurlijke vaardigheden hebben met een gezonde dosis humor (relativeringsvermogen)
 • In abstractie kunnen meedenken over de toekomst van de geestelijke verzorging en van de SKGV
 • Een positief-kritische houding, strategisch denk- en werkniveau hebben
 • De ambitie hebben om kansen te zien en op te pakken om de stichting professioneel op een hoger plan te brengen
 • Toegang hebben tot een relevant (intern en extern) netwerk, zonder dat sprake is van belangenverstrengeling
 • Gevoel hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen
 • Voldoende tijd vrij maken om vergaderingen voor te bereiden, bij te wonen en in voorkomende gevallen tussentijds te adviseren/overleggen/af te stemmen
 • Resultaat- en oplossingsgericht en sociaal vaardig zijn
 • Intentie hebben om zich voor lange duur aan het bestuur te verbinden

Wat houdt de bestuursfunctie in?

 • Signaleren van en beleid maken op vernieuwingen en kwaliteitsverbeteringen binnen de SKGV
 • Ontwikkelen van een toekomstbestendige visie voor de SKGV
 • Samenwerken met interne en externe betrokkenen
 • Samen opstellen van jaar- en meerjarenbeleidsplannen
 • Het onderhouden van contacten met levensbeschouwelijke organisaties, opleidingen en relevante maatschappelijke organisaties

Tijdsinvestering bestuursvergaderingen 

 • Voorbereiden en bijwonen van de (grotendeels online) bestuursvergaderingen, 8-10 keer per jaar, gemiddeld 3 uur per vergadering (dit is exclusief voorbereiding). Het bestuur komt vier keer per jaar in persoon bijeen.
 • Voorbereiden en bijwonen van een jaarlijkse heidag
 • Het bestuurslid wordt benoemd voor een periode van 4 jaar
 • De functie is onbezoldigd. Je ontvangt wel een onkostenvergoeding.

Vragen m.b.t. de vacature kunnen gericht worden aan bestuur@skgv.nl.

Je kunt reageren op deze vacature door een motivatiebrief en CV te sturen naar bestuur@skgv.nl.

Bron: SKGV

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu