Werkgever?

Bestuurslid voor Netwerk DAK

Inloophuizen, buurt- en straatpastoraat bieden een plek voor mensen in een kwetsbare situatie die vaak nergens anders gezien en gehoord worden. De overtuiging dat ieder mens waardevol is en recht heeft op een menswaardig bestaan is leidend voor het werk.

Netwerk DAK verbindt, versterkt en vertegenwoordigt het landelijke netwerk van 150 inloophuizen, buurt- en straatpastoraat. Centraal in het netwerk staat: uitwisseling en ontmoeting, ondersteunen, leren en onderzoeken en belangenbehartiging.

Het bestuur van het Netwerk DAK zoekt een bevlogen Bestuurslid met kennis en ervaring in het werkveld van inloophuizen, straatpastoraten of buurtpastoraten. Netwerk DAK hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt graag sollicitaties van mensen die nu in het bestuur ondervertegenwoordigd zijn. Onze voorkeur gaat daarom uit naar een vrouw.

Wat zoeken we?

  • Ervaring in het besturen in een zich ontwikkelende organisatie met veranderende (bestuurs)rollen.
  • Competentie in het strategisch nadenken over de rol van bestuur en netwerk in de samenleving.
  • Opleiding en ervaring die relevant zijn voor het sociale domein c.q. het werkveld van het netwerk.
  • Motivatie en affiniteit met het werk van een netwerk met een veelkleurige doelgroep, dikwijls mensen in een kwetsbare situatie.
  • Een positieve verbinding met de christelijke traditie.

Netwerk DAK heeft onlangs een belangrijke stap gezet naar een nieuwe organisatie-inrichting, waarbij de uitvoerende taken van het bestuur goeddeels belegd zijn bij de directeur. Het bestuur werkt toe naar een nieuwe invulling van de bestuurlijke rol. In de komende periode hebben bestuur en directeur zich tot doel gesteld te werken aan een lerend, reflecterend en effectief samenwerkend bestuursmodel. De ingezette wijziging in de organisatie-inrichting wordt in de komende periode geëffectueerd met het opstellen van een directiestatuut en financieel statuut.

Netwerk DAK is hét netwerk van 150 inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat. In totaal gaat het om 160 beroepskrachten, 6.000 vrijwilligers en 22.000 bezoekers per week die elkaar ontmoeten en met elkaar optrekken. Netwerk DAK organiseert uitwisseling, ondersteunt de aangesloten organisaties met advies, versterkt kennis en kwaliteit en brengt het werk van inloophuizen onder de aandacht.

Meer informatie
Voor meer informatie over het bestuur en deze vacature kunt u contact opnemen met Paul van Hattem, voorzitter Netwerk DAK, T 06-51247093,  E p.v.hattem@upcmail.nl.

Interesse?
Uw schriftelijke reactie met CV kunt u sturen naar onze secretaris Nienke van Dijk, via info@netwerkdak.nl.

Bron: Netwerk DAK

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu