Werkgever?

Het SKGV-bestuur zoekt een nieuwe penningmeester!

De SKGV is op zoek naar een nieuwe Penningmeester in haar bestuur. De zittende penningmeester heeft aangegeven na zeven boeiende jaren zijn taken over te willen dragen in verband met persoonlijke omstandigheden. Het is gewenst deze overdracht in de loop van 2024 te laten plaatsvinden.

Waar ben je als penningmeester verantwoordelijk voor?

  • je bent verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken binnen de SKGV;
  • je beheert de bankrekening en de financiële reserves;
  • je monitort het factureringsproces dat grotendeels automatisch verloopt;
  • je stelt samen met de managementondersteuner de jaarrekening en begroting op;
  • i.s.m. de kascommissie draag je zorg voor de jaarstukken.

Daarnaast neemt de penningmeester deel aan de bestuursvergaderingen (deels online) en participeert hij/zij in de algemene beleidsvorming en draagt hij/zij een gezamenlijke bestuursverantwoordelijkheid.

Bekendheid met het terrein van de geestelijke verzorging strekt tot aanbeveling, evenals enige ervaring met Excel. Veel van de communicatie verloopt via de computer, en het boekhoudpakket wordt bijgehouden door de managementondersteuner. Kennis van beleggingen is niet noodzakelijk.

De SKGV begeeft zich in een dynamisch werkveld en maakt een professionaliseringsslag door in interactie met diverse belanghebbende partijen. Onderdeel van de professionaliseringsslag is het opbouwen van een sterke ondersteunende staf (op ZZP-basis) om daarmee de taken van het bestuur te verlichten. De bestuursfuncties zijn onbezoldigd, waarbij concreet gemaakte kosten vergoed worden.

Het tijdsbeslag voor de penningmeester is wisselend, maar komt gemiddeld neer op enkele uren per week.

Belangstelling voor het penningmeesterschap in het SKGV-bestuur? Voor nadere informatie kan je contact opnemen met ambtelijk secretaris Maaike Kluit: ambtelijksecretaris@skgv.nl.

Bron/foto: SKGV

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu