Als onderzoeker bij Kaski werk je voor opdrachtgevers op het terrein van religie en samenleving. Je ontwikkelt op basis van empirisch onderzoek adviezen die maatschappelijke organisaties helpen bij het vormgeven en evalueren van hun beleid. In overleg met hen formuleer je passende onderzoeksvragen, je neemt interviews af en verwerkt de resultaten in een beknopte onderzoeksrapportage waarin je de conclusies vertaalt naar concrete beleidsadviezen. Daarnaast begeleid en trek je samen op met partners in professionele leergemeenschappen waarin je samen 'collaborative research' uitvoert. Je staat dicht bij de professionals in het veld en ervaart daardoor direct de impact van jouw onderzoek.

Samenwerkingspartners zijn kerken, overheden, zorg- en onderwijsinstellingen met beleidsvragen op het terrein van geloof, levensbeschouwing, en zingeving. Je takenpakket wordt afgestemd op jouw profiel en voorkeuren. Help jij Nederlands oudste onderzoeks- en expertisecentrum voor religie en samenleving zo verder groeien? We ontvangen graag jouw motivatie om de werkzaamheden en jouw profiel zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen!