Werkgever?
| t/m 19 mei 2024

Kerkelijk werkers en/of predikant voor Kruiskerk in Nijkerk

De Kruiskerk in Nijkerk zoekt 1,2-1,6 fte versterking (kerkelijk werkers en/of predikant).

Wie wij zijn
Wij zijn een kerkelijke gemeente (PKN) van ruim 2500 leden met actieve groepen voor jong en oud. Onze missie is: ‘Kruiskerk Nijkerk is een gemeenschap van Jezus Christus waar mensen thuiskomen, God eren en samen meebouwen aan Zijn Koninkrijk’.

Het is ons verlangen dat onze gemeente voor verschillende leeftijdsgroepen en stromingen aantrekkelijk blijft. Daarom werken wij voortdurend aan vernieuwing, in de kerkdiensten maar ook in diverse activiteiten die voor en door gemeenteleden worden georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn Samen Geloven diensten, kliederkerk, gelegenheidskoren, stilteruimte, gezamenlijke maaltijden, gebedsuur en inloophuis (www.nijkerkerveen.org/kruiskerk-in-het-teken-van-pasen/). Ook is recent weer een musical opgevoerd (www.a1mediagroep.nl/premire-van-musical-ondersteboven-trekt-bomvolle-kruiskerk) en worden podcasts gemaakt over allerlei gemeente-activiteiten (www.kruiskerknijkerk.nl/k22/index.php/600-meedelen/650-podcasts).

De wens is om de vernieuwing ook door te voeren in de organisatie van onze Kruiskerk. De belangrijkste stap in deze vernieuwing is om - van nu wijkgericht - in de nabije toekomst gemeente-breed te gaan werken. Dit geeft mooie kansen om het team van predikanten en kerkelijk werkers
meer talentgericht in te zetten én draagt bij aan de algehele gemeenschapszin.

Wat wij zoeken
Wij zijn als gemeente gezegend met een geweldig team van twee predikanten (1,8 fte) en twee kerkelijk werkers (1,0 fte). Binnen deze groep is het werk voor jeugd, gezin, gemeenteopbouw en het leiden van erediensten goed ingevuld. Op het gebied van ouderenpastoraat, uitvaartdiensten en coördinatie zoeken wij versterking. Er is ruimte om het team met ongeveer 1,4 fte uit te breiden.
Voor de exacte verdeling van de taken en verantwoordelijkheden laten wij ons in sterke mate leiden door de reacties op deze advertentie. Wij zien verschillende mogelijkheden voor de invulling van de vacante posities. Bijvoorbeeld twee kerkelijk werkers ouderenpastoraat waarover de 1,2-1,6 fte in overleg verdeeld kan worden of een kerkelijk werker samen met een predikant. Een predikant kunnen wij alleen een deeltijdaanstelling bieden voor een aantal jaren (bepaalde periode). Ook vragen wij van alle sollicitanten een minimale inzetbaarheid van 0,4 fte.

Bovenal zoeken wij mensen die de uitdaging aan willen gaan om de vernieuwing in onze kerk zelf mede vorm te geven en zich samen met het huidige team in willen zetten voor het mooie werk binnen onze gemeente. Wij nodigen daarom iedereen die zich geroepen voelt van harte uit om te reageren! Dit kunnen dus zowel kerkelijk werkers als predikanten zijn.

Wat breng je mee
Wij zijn op zoek naar mensen die samen met het bestaande team Gods liefde willen uitdragen en leven vanuit Bijbelse waarden. Een open en evenwichtige houding, betrokken en empathisch, en vooral ook plezier beleven aan het als team samenwerken aan de toekomst van de kerk, dat vinden wij belangrijk.

Welke taken ga je uitvoeren

  • Pastorale zorg aan ouderen
  • Stervensbegeleiding
  • Leiden van uitvaartdiensten
  • Zorg voor nabestaanden
  • Onderhouden van contacten met vrijwilligers
  • Het bijwonen van relevante ontmoetingsmomenten met gemeenteleden
  • Deelnemen aan team overleggen predikanten en kerkelijk werkers
  • Coördinatie pastoraal werk

Het is zeker mogelijk om in de sollicitatie op een deel van de hierboven beschreven taken te reageren.
Graag in de sollicitatie specifiek aangeven waar de interesse naar uitgaat.

Wat wij bieden
Wij zijn een gemeente die zich laat leiden en inspireren door de Bijbel en waar iedereen welkom is. Samen dragen we ons geloof in God en Zijn liefde uit, zowel binnen als buiten de kerk. In Nijkerk heeft onze Kruiskerk een herkenbare plaats en werkt samen met andere kerkgenootschappen. We hebben veel actieve leden in de gemeente, oud en jong, die allemaal op hun eigen wijze betrokken zijn bij de activiteiten van de kerk. Zo vormen we een gemeente waar traditie en vernieuwing hand in hand samengaan.

Hoe nu verder
Spreekt dit profiel aan? Dan nodigen we je van harte uit te solliciteren door een motivatiebrief en CV vóór 20 mei per e-mail te versturen naar de secretaris van de kerkenraad Henk de Jong kerkenraad@kruiskerknijkerk.nl. Wij hopen uiteraard op veel enthousiaste reacties.

Voor inhoudelijke vragen over de functies, arbeidsvoorwaarden en de procedure kun je contact opnemen met Anta van den Noort, 06-13492270.

De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op maandag 27 mei 2024 in de middag en avond.

Bron: Kruiskerk in Nijkerk

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu