Werkgever?
| t/m 29 februari 2024

Voorzitter Projectgroep 'Lichter op pad' (experimenteel)

Pandion Leiderschap is voor de Protestantse Kerk in Nederland op zoek naar een Voorzitter Projectgroep 'Lichter op pad' (experimenteel).

Lichter op Pad
Kerkplekken, maar ook classicale en landelijke kerkelijke organen, ervaren dat de huidige structuur en besturing van de kerk wringt. De afgelopen jaren is hier al breed over nagedacht. De huidige ‘jas’ van de kerkstructuur is ontstaan in een andere tijd, met andere behoeften en noden. Telkens weer is het de vraag hoe we het beste kunnen reageren op de uitdagingen van onze tijd. Er is een momentum om hier juist nú werk van te maken. De visienota Van U is de toekomst en het beleidskader wijzen ons een duidelijke inhoudelijke richting. We hebben de ruimte en de tijd om goed en breed in gesprek te gaan. En op alle niveaus van de kerk lijken mensen klaar te staan voor deze bezinning.

Dit vraagt om een samenhangende aanpak middels het programma Lichter op Pad waarin zowel ruimte is voor een experimenteel spoor als voor een fundamenteel spoor waarin doordenking, (probleem)analyse en oplossingsrichtingen in een kerk breed gesprek vorm moeten krijgen. Dit programma wordt aangestuurd door de regiegroep. Onder de regiegroep vallen twee projectgroepen: de projectgroep fundamenteel spoor en de projectgroep experimenteel. In de notitie Lichter op Pad lees je er meer over.

Opdracht
Als voorzitter van het experimentele spoor richt je je met de leden van de projectgroep op het ruimte geven aan bestaande en nieuwe initiatieven, en deze ideeën beschikbaar maken voor het geheel van de kerk. Zo kan een beweging ontstaan van kerkplekken en kerkleden die elkaar inspireren om een gezicht te geven aan de toekomstgerichte kerk. Via het experimentele spoor willen we bestaande (plaatselijke en classicale) initiatieven dan ook stimuleren én nieuwe experimenten ondersteunen. Op die manier wordt er gezocht naar nieuwe wegen en wordt verkend wat passend en helpend is. In het fundamentele spoor, dat gelijk oploopt met dit experimentele spoor, wordt onderzocht hoe we vanuit de experimenten kunnen leren ten dienste van de kerk als geheel. Op deze manier beïnvloeden en versterken beide sporen elkaar.

Profiel
We zijn op zoek naar een verbindende en ervaren voorzitter die leiding kan geven aan het proces dat zich richt op het experimentele spoor. Je hebt academisch werk- en denkniveau en hebt ervaring met veranderkundige/innovatieve trajecten in bij voorkeur de publieke sector. Je bent in staat om leiding te geven aan een projectgroep die bestaat uit zowel betaalde als vrijwillige medewerkers die specifiek voor dit project als projectteam zullen gaan samenwerken. Naast zaken als leidinggeven, procesbewaking en afstemming met de regiegroep, doe je ook inhoudelijk mee in het project. Je bent in staat om op een methodische wijze opbrengsten te halen uit experimenten en ervaringen (plaatselijk en classicaal); te kijken naar wat wel en niet werkt, en deze inzichten en ideeën te delen met gemeenten, classicale vergaderingen en de generale synode. Je hebt ervaring met onderzoeksvraagstukken en het systematiseren van praktijkervaringen.

Klik hier voor het uitgebreide functieprofiel.

Planning van de procedure (enkele data volgen nog):

  • 2 februari 2024: start werving
  • 29 februari 2024: einde reactie termijn voor kandidaten
  • 14 maart 2024: eerste gespreksronde kandidaten met consultants van Pandion Leiderschap
  • week 13 2024: tweede gespreksronde met vertegenwoordigers van de Protestantse Kerk
  • week 14 2024: afrondend gesprek, arbeidsvoorwaarden en benoeming

Voor meer informatie over deze vacature: klik hier.

Bron/foto: Pandion Leiderschap

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu