Werkgever?

Predikant voor kerkcentrum De Ark in Hoofddorp

Kerkcentrum De Ark, een van de drie wijkkerken van de Protestantse Gemeente Hoofddorp, heeft een oecumenisch-diaconaal profiel, staat midden in de wereld en voelt zich verbonden met al wat leeft. Vanwege het vertrek van onze predikant zoeken wij voor onbepaalde tijd (circa 0,65 fte) een Predikant (m/v) die:

  • past bij ons oecumenisch-diaconaal profiel en die hier, net als wij, vorm aan wil geven door oog te hebben voor wat er zich binnen en buiten de eigen kerkgemeenschap afspeelt, naast de deur en wereldwijd;
  • waarde hecht aan samen vieren en samen voorbereiden, zich hierdoor wil laten inspireren en tegelijk ook hieraan met ons verder wil bouwen;
  • tussen de mensen staat, en iemand die weet waar hij/zij zelf aan de slag kan en waar juist anderen de ruimte moeten hebben om te bloeien;
  • het een mooie uitdaging vindt om met ons ‘kerk zijn doordeweeks’, en ‘De Ark als huiskamer van de wijk’ verder uit te bouwen en daarbij een netwerker en verbinder is;
  • binnen haar/zijn persoonlijke interesse en vaardigheid eigen accenten wil zetten die passen bij het profiel van De Ark;
  • samenwerkt in een team van wijkpredikanten en kerkelijk werkers binnen de Protestantse Gemeente te Hoofddorp.

Voelt u zich hierdoor, en door de profielschets en de verder informatie op https://pghoofddorp.nl/nieuws/pgh/vacature_predikant_de_ark, aangesproken en geïnspireerd, dan nodigen we u van harte uit om te reageren door uw sollicitatie met Curriculum Vitae te sturen aan beroepingscommissie@pghoofddorp.nl. Een hbo-theoloog die zich in het profiel herkent en hierdoor geïnspireerd wordt moedigen we ook aan om te
reageren.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Frans de Vries, voorzitter van de beroepingscommissie via genoemd e-mailadres of via 06-21401070.

Bron: PG Hoofddorp

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu