Werkgever?

Staffunctionaris Regiovorming en Kerkopbouw

Het Bisdom Haarlem-Amsterdam is op zoek naar een Staffunctionaris Regiovorming en Kerkopbouw voor 1 fte.

Doel van de functie
Het stimuleren van regiovorming en kerkopbouw door middel van beleidsvoorbereiding, advisering en uitvoering ten behoeve van de Staf/de Bisschop van het Bisdom van Haarlem-Amsterdam en het leiding geven aan het gezins- en jongerenpastoraat. Daarbij zorgdragend voor een goede afstemming en interdisciplinaire samenwerking met andere beleidsterreinen in nauw overleg met de vicaris-generaal en de algemeen econoom.

Plaats in de organisatie
De staffunctionaris regiovorming en kerkopbouw is verantwoording verschuldigd aan de vicaris-generaal en de algemeen econoom en geeft leiding aan het gezins- en jongerenpastoraat.

Functionele relaties
Binnen de Curie

 • Beleidsvoorbereiding en advisering aan de Staf/ de Bisschop met betrekking tot regiovorming en kerkopbouw.
 • Overleg met de algemeen econoom en de vicaris-generaal met betrekking tot de uitvoering.
 • Leidinggevende van de (staf)functionarissen van het gezins- en jongerenpastoraat.
 • Samenwerking met de andere diocesane (staf)functionarissen, in het bijzonder met de staffunctionaris caritas, de kanselier, de vice-kanseliers en de bouwinspecteur in het kader van het interdisciplinair werken en voor zover van belang en in dienst van de functie.

Binnen het Diocees

 • Aanwezig zijn bij en het notuleren van de reguliere REA-vergaderingen.
 • Contacten met pastoors en parochiebesturen ten behoeve van regiovorming en kerkopbouw.

Buiten het Diocees

 • Aanwezig bij vergaderingen van het overleg Interdiocesane Commissie Geldwerving (IDG) en het Interdiocesane Overleg Kerkledenadministratie (IOK).

Taken

 • Beleidsvoorbereiding, advisering en uitvoering met betrekking tot Regiovorming en Kerkopbouw d.m.v. een kwalitatieve en kwantitatieve toetsing van parochies c.q. locaties.
 • Het notuleren van de reguliere REA-vergaderingen van agendavoorbereiding, verslaglegging tot archivering.
 • Het stimuleren van fusies tussen parochies en toezicht houden op deze processen, waarbij kerksluitingen noodzakelijk zijn.
 • Het inhoudelijk beoordelen en toezicht houden op de uitvoering van kerksluitingen met bijzondere aandacht voor het verkoopproces en het kerkelijk recht.
 • Het inhoudelijk beoordelen van machtigingsaanvragen die door parochiebesturen zijn ingediend met betrekking tot rechtshandelingen ‘die het gewone beheer te buiten gaan’.
 • Het coördineren van de campagne “Kerkbalans”.
 • Het organiseren van cursussen en studiedagen voor pastorale beroepskrachten en bestuurders van parochies.
 • Bestuurder a.i. voor kerkelijke rechtspersonen (waaronder parochies) vanwege complicerende of in buitengewone situaties.
 • Leidinggeven aan de medewerkers van het gezins- en jongerenpastoraat met als belangrijkste aandachtsvelden;
  1. het ontwikkelen en implementeren van regiovisie t.b.v. katholieke gezinnen en jongeren in parochies.
  2. fondsenwerving, budgettering en kostenbewaking. Het gezins- en jongerenpastoraat is in beginsel afhankelijk van externe financiering
  3. Initiatie van groepsreizen naar de WJD en bisdombedevaarten als impuls voor het regionale opbouwwerk.

Functie-eisen en vaardigheden:

 • Praktiserend Katholiek.
 • Beschikt over een aantoonbaar WO werk- en denkniveau, bij voorkeur in de richting bestuurskunde en beschikt over leidinggevende capaciteiten.
 • Is in staat zaken integraal te benaderen vanuit een helikopterview om zowel intern als extern de verbinding te zoeken en te realiseren.
 • In staat om complexe processen te vereenvoudigen zodat er een duidelijk beeld ontstaat. Deze duidelijkheid is essentieel voor het bereiken van resultaten.
 • Door kennis en ervaring ben je een stevige gesprekspartner op elk niveau. Dit uit zich in de omgang met (groepen) mensen, omgaan met andere meningen, visies, overtuigingen, zelf kunnen overtuigen, maar ook kunnen nuanceren, bereid zijn het compromis te zoeken, en daarin wanneer nodig binnen de gegeven bandbreedte zelfstandig beslissingen te kunnen nemen om het gesprek met “de ander” gaande te houden.
 • Voorgaand binnen de gestelde kaders van het Bisdom en in overleg met de leidinggevende.
 • Betrokken, gedreven, resultaatgericht en met een proactieve instelling.
 • Een goede netwerker.
 • Verder beschik je over de volgende competenties: goed analytisch vermogen, netwerken, coachen, samenwerken, overtuigingskracht, integraal denken, proactief.

Reageren of méér informatie:
Graag uw bericht met CV naar:
T-Staffing B.V.
T.a.v. Kees Theunisse
Kees.theunisse@t-staffing.nl
062165315

Bron: T-Staffing

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu