Werkgever?

Eerste lichting afgestudeerden postacademische ambtsopleiding Hindoe Geestelijk Verzorger aan de VU

Op vrijdag 24 juni 2022 mochten de vijf hindoe geestelijk verzorgers (zie foto, vlnr: Dineesh, Karan, Arlette, Vinay en Rawie) hun certificaat van de postacademische hindoe ambtsopleiding geestelijke verzorging aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) in ontvangst nemen. Dit is een mijlpaal en een wens die uitkomt voor de hindoe gemeenschap. De eerste lichting van afgestudeerden is een heugelijk feit. Hiervoor was er geen mogelijkheid voor hindoes om op academisch niveau zich te ontwikkelen tot hindoe geestelijk verzorger. Dit leidde ertoe dat in sommige gevallen de hindoe hulpvrager bij de ontstane levensvragen niet optimaal werd begeleid. 

Met de komst van VU-hoogleraar Sharda Nandram in 2019 heeft de VU ruimte geboden om deze lacune op te vullen. Er is vormgegeven aan een tweejarige postacademische ambtsopleiding. Naast de kennis van de VU-begeleiders Nandram en Bindlish hebben vele andere specialisten uit Nederland, India, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten bijgedragen aan de opleiding. 

Eeuwenoude hindoe technieken
In de afgelopen twee jaar hebben de studenten zich niet alleen beziggehouden met het vertalen van eeuwenoude hindoe technieken en filosofieën naar de hedendaagse Nederlandse context, maar hebben ze ook geïntegreerde hindoe aanpakken, zoals yoga en meditatie, vanuit de originele bronnen benaderd. Hiermee is getracht authenticiteit te brengen aan de hindoe concepten die in het Westen soms verkeerd worden toegepast.

VU-hoogleraar Ruard Ganzevoort en decaan van de faculteit Religie en Theologie roept de afgestudeerden op om verantwoordelijkheid te nemen in het vormgeven van het vak van geestelijke verzorging vanuit de specifieke bijdrage van hindoe geestelijke verzorging: “Ga op zoek naar de verbinding met collega geestelijk verzorgers van het boeddhisme, de islam, het christendom, het jodendom, de humanisten en zij die het vak ook op een ongedefinieerde levensbeschouwelijke manier beoefenen om in gezamenlijkheid mensen te begeleiden bij dat wat hen ten diepste raakt, wat heilig voor hen is en wat hen drijft.” 
 
Geestelijke verzorgers
De hindoe geestelijk verzorgers kunnen worden ingeschakeld bij onder andere ziektes, ouder worden, werk, in detentie of op uitzending. Mensen worden op deze momenten geconfronteerd met levensvragen. Geestelijke verzorging is zorg voor mensen met levensvragen zoals: “Waar doe ik het voor?”; “wie ben ik?”; “wat is het goede om te doen?” Levensvragen hebben te maken met de spiritualiteit, levensbeschouwing, inspiratie en waarden van de hulpvrager. De postacademische ambtsopleiding tot hindoe geestelijk verzorger geeft op basis van Hindoe filosofieën, tradities, geschriften, overtuigingen en technieken, input voor dergelijke vragen.

Voorzitter van de Hindoe Raad Nederland, mw. Datadin, spreekt haar dank uit aan de overheid voor de financiering van de opleiding, aan de Vrije Universiteit Amsterdam voor de plek en faciliteiten en aan de docenten die met hart en ziel hieraan hebben gewerkt. Datadin: “Met deze opleiding is een lang gekoesterde droom van de Hindoeraad gerealiseerd en het is speciaal moment, want dit is de eerste lichting afgestudeerden."

Bron/foto: VU

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu