Werkgever?

Preekschrijfwedstrijd: Man en vrouw schiep Hij/Zij hen?

De kijk op genderidentiteit en seksuele geaardheid in onze samenleving is volop in beweging en de opvattingen lopen sterk uiteen. In de christelijke context vraagt dit om een actuele bezinning op bijbelse teksten over vrouwelijkheid, mannelijkheid en seksualiteit Als thema voor de preekschrijfwedstrijd 2024 heeft Liberaalchristendom.nl daarom gekozen voor het thema gender en geaardheid.

Deelnemers aan de preekschrijfwedstrijd hebben de keuze uit vijf suggestieteksten, maar kunnen ook zelf een andere passage uit de Bijbel kiezen. Er zijn twee categorieën: een voor leken en een voor professionele theologen.

Inzenden kan van 1 januari tot en met 23 maart 2024. Preken kunnen maximaal 700 woorden bevatten.

Mogelijke teksten om als uitgangspunt te nemen voor de preek zijn:
– Psalm 139: 13-16 - Mijn wezen was voor U geen geheim
– Jesaja 56: 1-5 - De eunuch is geen dorre boom
– Matteüs 19: 12-15 - Er zijn mannen die zichzelf onvruchtbaar gemaakt hebben
– I Korintiërs 12: 22-25 - Sommige delen van ons lichaam bedekken we liever
– Galaten 3: 24-28 - Er zijn geen mannen of vrouwen meer

Onder meer deze teksten duiken op in de discussies over gender, geaardheid  en geloof.

Een jury beoordeelt de preek op originaliteit en kijkt hoe de schrijver de tekst en het hedendaagse gesprek over gender en seksuele identiteit verbindt. De bijdrage dient geschikt te zijn als verkondiging in een kerkdienst of een vergelijkbare samenkomst. Tijdens de prijsuitreiking, op 19 april 2024 in de Stevenskerk in Nijmegen, zullen de winnaars hun preek voordragen. De winnaars van beide categorieën ontvangen een speciaal voor de wedstrijd ontworpen wisselbokaal.

Het is de derde keer dat Liberaalchristendom.nl een preekschrijfwedstrijd organiseert. In 2019 was het thema ‘Een lastig verhaal’, in 2021 ‘Teksten met grote gevolgen’.

Praktische informatie

Wat?
Schrijf een preek van maximaal 700 woorden naar aanleiding van een van de hierboven genoemde bijbelteksten, of kies een andere bijbelpassage. De jury beoordeelt de preek op originaliteit en kijkt hoe de schrijver de tekst en het hedendaagse gesprek over gender en seksuele identiteit verbindt.

Wanneer?
Preken kunnen tot en met 23 maart ingestuurd worden. De prijsuitreiking vindt op vrijdagavond 19 april 2024 plaats in de Stevenskerk in Nijmegen, tijdens een bijeenkomst waarin de winnaars hun preek ten gehore zullen brengen.

Hoe aanleveren?
Via het mailadres manenvrouwschiephijzijhen@gmail.com.

Een Word-bestand met een tekst van maximaal 700 woorden.

Vermeld daarbij:
-
Uw naam
- Adres
- Leeftijd
- (voormalig) Beroep
- Geef aan in welke categorie u meedoet (wel/niet theoloog)

Voor wie?
De wedstrijd kent twee categorieën:
- Theologen. Mensen met een al dan niet afgeronde opleiding Theologie (Heeft u minstens een jaar theologie gevolgd op wo- of hbo-niveau? Dan doet u mee in de categorie ‘theologen’).
- Niet-theologen. Mensen zonder theologische opleiding doen mee in de categorie ‘niet-theologen’ (Heeft u wel eens een theologische cursus gevolgd vanuit persoonlijke interesse? Dan doet u mee in de categorie ‘niet-theologen’).

Jury
De jury bestaat uit:
- Monic Slingerland (voormalig chef Opinie Trouw, voorzitter)
- Mariecke van den Bergh (bijzonder hoogleraar feminisme en christendom)
- Wielie Elhorst (LHBTI+-predikant)
- Wilma Hartogsveld (namens Liberaalchristendom.nl)
- Tabitha van Krimpen (Jonge Theoloog des Vaderlands 2021-22)
- Peter-Ben Smit (hoogleraar Contextuele Bijbelinterpretatie VU)
- Jan de Vlieger (Uitgeverij Skandalon)

Prijs en prijsuitreiking
De winnaars van beide categorieën ontvangen een speciaal voor de wedstrijd ontworpen wisselbokaal.
De prijsuitreiking vindt op 19 april 2024 plaats in de Stevenskerk in Nijmegen, tijdens een Preek-Event waar de winnaars hun preek ten gehore zullen brengen.

Overige informatie
Begin april 2024 zal de jury de drie genomineerden per categorie openbaar maken.
De uitslag wordt op 19 april bekendgemaakt.
De genomineerde bijdragen worden geplaatst op www.liberaalchristendom.nl.
Deelnemers verlenen met hun inzending het recht van eerste publicatie op deze website en van een eventuele publicatie in een dagblad of tijdschrift.
Over de inhoud en uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Mensen die behoren tot de werkgroep achter de website www.liberaalchristendom.nl zijn uitgesloten van deelname.
De preekschrijfwedstrijd wordt financieel mogelijk gemaakt door onder meer de Vrijzinnig-Religieuze Stichting Seniorenhuisvesting (VRSSH) en Uitgeverij Skandalon.

Bron: Liberaalchristendom.nl

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu