Werkgever?

Karim Schelkens wordt nieuwe decaan Tilburg School of Catholic Theology

Het College van Bestuur van Tilburg University benoemt prof. dr. Karim Schelkens tot decaan voor de Tilburg School of Catholic Theology (TST). De benoeming is goedgekeurd door de Grootkanselier, Mgr. Eijk. Karim treedt in dienst op 1 februari 2023 en volgt interim-decaan prof. dr. Henk Witte op. Karim is momenteel werkzaam als vice-decaan onderzoek van TST en bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het Hedendaagse Nederlandse Katholicisme.

Rector Magnificus en voorzitter van het College van Bestuur, Wim van de Donk: “Het College van Bestuur van Tilburg University is zeer ingenomen met de benoeming van prof. dr. Karim Schelkens als de nieuwe decaan van onze faculteit voor Katholieke Theologie. Hij is geworven op een profiel dat de verdere  ontwikkeling van de faculteit als belangrijke opdracht in zich draagt. Dat geldt zowel het onderwijs als onderzoek, zoals verwoord in het nieuwe strategische plan van de faculteit, dat ook sterk de verbinding zoekt met de plannen van de universiteit als geheel. Professor Schelkens is een gerenommeerd wetenschapper en docent, en dient de faculteit nu al als vice-decaan onderzoek. Hij heeft in de gesprekken laten zien dat hij een open en transparant leider wil zijn, gericht op brede verbindende samenwerking en aanspreekbaarheid. Via open communicatie inspireert en stimuleert hij medewerkers en studenten om samen te werken. Binnen de faculteit ziet hij een belangrijke opdracht om de visie en strategie die is ontwikkeld voor de toekomst van de faculteit verder te brengen in verbinding en in dialoog met de facultaire staf. Ook ziet hij zijn opdracht breder om de positie van de faculteit te versterken en in te bedden in het geheel van Tilburg University. Op nationaal en internationaal niveau wil hij zich inzetten op onderwijssamenwerking, het aantrekken van (internationale) studenten en versterken van onderzoekers in landelijke en internationale netwerken. Het profiel dat we voor deze functie samen met de School hebben opgesteld, past hem uitstekend. We wensen hem erg veel succes in zijn rol als de nieuwe decaan van TST en zien uit naar de samenwerking.”

Karim Schelkens: “Het eerste dat me te binnen schiet is dankbaarheid voor de brede steun die ik binnen en buiten de theologische faculteit ervaar. Dankzij die gedragenheid kan ik deze functie starten met groot enthousiasme en al even grote bescheidenheid. Decanen besturen immers niet in hun eentje, ze werken in een team. Het veld van de theologie en de religiestudie staat vandaag voor boeiende tijden. Wie de ontwikkelingen in meerdere faculteiten in de Lage Landen kent, kan daar moeilijk omheen. Ook onze School maakt bewogen jaren door en het uitrollen van een nieuw strategisch beleidsplan is voor alle betrokkenen, staf en studenten op de Tilburgse campus en in Utrecht, een uitdaging. Daar mee gestalte aan geven is zonder meer boeiend. Er liggen legio kansen om de studie van en het onderzoek naar het christendom in alle veelvormigheid in een 21ste eeuwse context in de verf te zetten. In de eerste plaats aan onze eigen universiteit. Alle afgestudeerden krijgen vroeg of laat in hun loopbaan met religie te maken, in het bedrijfsleven of de rechtszaal, de zorg, in de digitale wereld, … Enige wetenschappelijke gefundeerde geletterdheidheid terzake kan dan beslist geen kwaad, die expertise brengen we vanuit TST graag in.”

Prof. dr. Karim Schelkens (1977) is in 2022 benoemd door Tilburg University als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het Nederlandse Katholicisme. Karim is tevens vice-decaan onderzoek aan de TST en gasthoogleraar aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. Hij studeerde Godsdienstwetenschappen en Theologie in Leuven, waar hij in 2007 promoveerde. Schelkens’ proefschrift werd bekroond met de C. de Clercq-prijs van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Hij was tweemaal postdoctoraal onderzoeker bij het FWO-Vlaanderen en behaalde een diploma postdoctorale studies aan de Canadese Université Laval. Daarnaast was hij als secretaris-generaal van de European Society for Catholic Theology (2012-2018) mee verantwoordelijk voor de uitbreiding van deze vereniging naar Roemenië en Oekraïne. Schelkens maakte ook deel uit van de Academische Raad van de UCSIA (Universiteit Antwerpen), en was lid van de NWO-commissie Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen voor de vrije competitie. Sinds 2015 is dr. Schelkens universitair hoofddocent religiegeschiedenis aan Tilburg University. Hij is auteur van zo’n tweehonderd academische bijdragen (waaronder een twintigtal boeken) over religiegeschiedenis in het laatmoderne Europa, over het Tweede Vaticaans Concilie, over koloniale geschiedenis en over oecumene. Momenteel is hij gespecialiseerd op het gebied van de historische biografie. Zijn monografie over Johannes Willebrands haalde recent nog de longlist voor de Nederlandse Biografieprijs. Naast zijn academisch werk was Schelkens steeds maatschappelijk betrokken, in vrijwilligerswerk met gedetineerden en met mensen zonder papieren.

Bron: Tilburg University

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu