Werkgever?

Leerstoel vrijzinnige theologie aan de PThU

De samenwerking tussen de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Nederland (VVP) wordt verder versterkt door de omvorming van de bijzondere leerstoel Vrijzinnige theologie in een persoonlijke leerstoel. Prof. dr. Rick Benjamins wordt hoogleraar op deze persoonlijke leerstoel.

Met een concrete leeropdracht op het terrein van de ontwikkelingen van de vrijzinnige theologie in relatie tot het postmoderne denken en de zogenaamde post-theïstische theologie, heeft de samenwerking tussen PThU en VVP verder gestalte gekregen. Maarten Wisse, rector van PThU: "Wij zijn als PThU zeer verheugd over de versterking van onze samenwerking met de VVP. Onze zeer gewaardeerde collega Benjamins is al lang van grote waarde voor de PThU als universitair docent dogmatiek en daarnaast als bijzonder hoogleraar vrijzinnige theologie. Door middel van de intensievere samenwerking met de VVP kan collega Benjamins zijn rol als hoogleraar vrijzinnige theologie nu nog beter voor het voetlicht brengen. Benjamins is een groot kenner van de vrijzinnige traditie maar brengt die ook steeds in gesprek met hedendaagse ontwikkelingen in theologie en cultuur. Daardoor draagt hij in sterke mate bij aan de doorontwikkeling van de vrijzinnige traditie."

Onderzoek en leeropdracht
Sinds 2012 ondersteunt de VVP de bijzondere leerstoel vrijzinnige theologie, die wordt bekleed door prof. dr. Rick Benjamins. In zijn functie schreef Benjamins verschillende theologische boeken en is hij een van de drijvende krachten achter de succesvolle Vrijzinnige Lezing die elk jaar wordt georganiseerd. In de loop van 2022 zal deze leerstoel worden omgevormd tot een fulltime persoonlijke leerstoel Vrijzinnige Theologie. Prof dr. Rick Benjamins zal onderzoek verrichten op het vlak van de vrijzinnige theologie en vanuit zijn eigen invalshoek bijdragen aan het onderzoek van de PThU. Hij zal deelnemen aan de verzorging van het onderwijs van de PThU voor studenten en het post academisch onderwijs. Tevens zal hij ondersteuning bieden aan activiteiten in de publieke ruimte ten dienste van het vrijzinnig gedachtengoed en een bijdrage leveren aan de reflectie, bezinning en visieontwikkeling ten behoeve van vrijzinnige geloofsgemeenschappen. Het aantrekken en begeleiden van promovendi, de deelname in het academisch netwerk in binnen- en buitenland en de presentatie van het vrijzinnig gedachtengoed in het publieke domein, behoren eveneens tot zijn werkzaamheden.

Sterke ontwikkelingen in de vrijzinnige theologie
Prof. dr. Rick Benjamins geeft aan, blij te zijn over de nieuwe leerstoel: “Ik denk dat de vrijzinnige theologie in het verleden erg belangrijk is geweest om de christelijke traditie een plaats te geven in de moderne samenleving. De samenleving en de vrijzinnige of liberale theologie hebben sindsdien beide sterke ontwikkelingen doorgemaakt. De leerstoel biedt de mogelijkheid om die ontwikkelingen in te brengen in het geheel van de PThU, niet alleen voor vrijzinnigen, maar voor de hele breedte, van traditionele predikanten tot zinzoekers. Ik hoop ook aan de doorontwikkeling van die theologie bij te dragen. In september verschijnt een boek van mijn hand bij uitgeverij Skandalon ‘Boven is onder ons. Denken over God na God.’ Ik breng in beeld, hoe er nog steeds zinnig en relevant over God gedacht wordt, nadat een God van daarboven voor veel mensen heeft afgedaan. Aan dat gedachtegoed hoop ik met de leerstoel verder te werken.”

Vereniging voor Vrijzinnige Protestanten
De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Nederland is ontstaan binnen de Hervormde kerk en heeft nu banden met de Protestantse Kerk. Zij werkt als een koepel met provinciale en plaatselijke  verenigingen, verspreid over het hele land. Velen daarvan zijn een kerkelijke gemeente met voorganger en kerkdiensten. Vrijzinnigheid is een persoonlijke manier van geloven, die geworteld is in het christendom. Het kenmerkt zich door een vrije en kritische omgang met de Bijbel en de christelijke traditie; ‘kritisch’ want zowel Bijbel als tradities zijn gevormd binnen een bepaalde context, en ‘vrij’ omdat iedere generatie haar eigen vertaling moet maken. Vrijzinnigheid is verwant met het humanisme, staat bewust open naar de samenleving en is gericht op menselijkheid. Vrijzinnigen staan open voor vele inspiratiebronnen naast de christelijke traditie, waaronder moderne kunst en cultuur en andere religieuze tradities. De VVP staat voor een vrij en ondogmatisch geloof en kent een grote individuele en regionale diversiteit.

Bron/foto: PThU

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu