Werkgever?

PThU benoemt vier nieuwe docenten

Het College van Bestuur van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) heeft binnen de leerstoelgroep Praktische Theologie: Worship and Formation, de leerstoelgroep Nieuwe Testament en de leerstoelgroep Spiritualiteit & Beroepsvorming vier nieuwe docenten benoemd. De kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft op donderdag 29 juni een overeenstemmend besluit genomen over de benoemingen. Met de aanstelling van de vier nieuwe vrouwelijke onderzoekers wil het College van Bestuur het onderwijs en onderzoek aan de PThU verdiepen en versterken.

Benoemingen
Het gaat om de volgende benoemingen: dr. Joyce Rondaij als universitair docent Praktische Theologie, dr. Suzan Sierksma-Agteres als universitair docent Nieuwe Testament, dr. Ineke Cornet als universitair docent Spiritualiteit en dr. Christiane van den Berg-Seiffert als universitair docent Beroepsvorming & spiritualiteit.

Dr. Joyce Rondaij
Dr. Joyce Rondaij is opgeleid aan gepromoveerd aan de PThU. Als praktisch theoloog focust zij in haar onderzoek op de vraag hoe literaire werken verwoorden wat het betekent om mens te zijn, in relatie tot God. Als universitair docent zal zij aan de slag gaan onder het motto: ‘De cultuur theologisch (leren) lezen. Literatuur als spiegel van de existentiële vragen van vandaag.’ Zij zal de literatuur inbrengen in (praktisch) theologisch onderwijs en onderzoek, maar ook methodologisch reflecteren op de wijze waarop de literatuur en de kunsten bij kunnen dragen aan de theologische lezing van de cultuur.

Dr. Suzan Sierksma
Dr. Sierksma-Agteres promoveerde in januari 2023 aan de Rijksuniversiteit Groningen met een proefschrift getiteld: “Paul and the Philosophers’ Faith. Discourses of Pistis in the Graeco-Roman World”. Ze studeerde Griekse en Latijnse Taal en Cultuur in Leiden en theologie aan de Vrije Universiteit. Sinds 2017 doceert zij nieuwtestamentisch Grieks aan de PThU. In haar onderzoek richt zij zich op de ontwikkeling van het vroege christendom te midden van andere levensbeschouwingen in de Grieks-Romeinse cultuur van de eerste eeuwen. Binnen de PThU zal ze deze expertise ook meebrengen binnen breder theologisch onderzoek naar toekomstgerichte manieren van kerk-zijn in de wereld van nu.

Dr. Ineke Cornet
Dr. Ineke Cornet studeerde theologie in Leiden. Zij promoveerde (met een dubbeldoctoraat) in de theologie aan de KU Leuven en in de literatuurwetenschap aan de Universiteit Antwerpen. Ze focust in haar onderzoek op spiritualiteit, zowel door historisch onderzoek naar spirituele geschriften en bronnen als in onderzoek naar huidige spirituele vormingspraktijken. Zij heeft daarbij veel ervaring opgedaan aan de University of Divinity in Melbourne en in Nijmegen aan het Titus Brandsma Instituut. Aan de PThU zal zij haar onderzoek naar bronnen en vooral naar de inhoud van spirituele vorming voor theologische professionals verder kunnen uitbouwen.

Dr. Christiane van den Berg
Dr. Christiane van den Berg-Seiffert is gepromoveerd aan de PThU op een onderzoek naar ervaringen rond seksuele grensoverschrijding in het pastoraat. Ze heeft ervaring als gemeentepredikant van de Protestantse Kerk in Nederland en als geestelijk verzorger (met kerkelijke zending) binnen het justitiepastoraat. Ook is zij opgeleid als pastoraal supervisor en heeft zij een eigen supervisiepraktijk. Binnen de leerstoelgroep zal zij bijzondere aandacht hebben voor (pastorale) begeleiding en methodische gespreksvoering.

Bron/foto: PThU

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu