Werkgever?

De VU benoemt Arie Zwiep tot hoogleraar Hermeneutiek

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft Arie Zwiep per 15 mei benoemd tot hoogleraar Hermeneutiek aan de Faculteit Religie en Theologie (FRT). De leerstoel is opgericht om te bestuderen hoe religieuze en niet-religieuze gemeenschappen omgaan met teksten en hoe deze teksten gezaghebbend worden binnen deze gemeenschappen. De benoeming is een belangrijke bijdrage aan het profiel van de faculteit.

Hermeneutiek en de moderne samenleving
Binnen een pluralistische samenleving, waar veel religies een beroep doen op heilige geschriften, is het belangrijk om te begrijpen hoe en waarom zij hun geschriften interpreteren zoals ze dat doen. Arie Zwiep: “Ons onderzoek richt zich op de relatie tussen deze bronnen (heilige geschriften) en de gemeenschappen die ze hebben gecreëerd. Het begrijpen van deze dynamiek is zeer relevant in een samenleving waar religie weer een fenomeen is geworden met een verreikende (constructieve en destructieve) invloed."

Hermeneutiek probeert niet alleen de interpretatieregels te begrijpen, maar beoogt ook een dialoog te creëren tussen de verschillende gemeenschappen over hun gezaghebbende geschriften, en past daarmee in de facultaire visie van geëngageerde wetenschap. Decaan Ruard Ganzevoort is erg blij met de benoeming: “Deze leerstoel hermeneutiek zal de manieren analyseren waarop heilige teksten functioneren om sterke en tegenstrijdige religieuze identiteiten te versterken. Dat is een dringende noodzaak voor onze multireligieuze wereld en een centraal onderwerp voor onze faculteit. "

Verschillen begrijpen
Hermeneutiek gaat verder dan enkel interpretatie van regels, praktische toepassingen en niet-discussieerbare vooronderstellingen. Zwiep: “Het gaat over jou en mij, en over hoe we samen kunnen leven ondanks alle verschillen die ons verdelen. Ik ben geïntrigeerd door de waarneming dat, ondanks het feit dat religieuze teksten een slechte reputatie hebben, veel religieuze gemeenschappen nog steeds vasthouden aan hun geschriften voor het welzijn van de stad, zoals een van de Bijbelse profeten zegt.'' In het populaire discours wordt hermeneutiek vaak gezien als een wetenschap die de zaken ingewikkelder maakt en alleen de eigen overtuigingen bevestigt. Zwiep: “Ik ben ervan overtuigd dat de academische studie van heilige geschriften kan helpen (of in ieder geval zou moeten helpen) om een sfeer van wederzijds respect te creëren en conflicten te overwinnen in plaats van ze te creëren. Het begint allemaal bij de wil tot wederzijds verstaan."

Onderzoek en onderwijs
Zwiep heeft zowel op het gebied van de hermeneutiek als op het gebied van nieuwtestamentische studies een zeer solide reputatie. Hij staat ook bekend om zijn uitgebreide onderzoek naar moderne filosofische hermeneutiek (Duits en Frans) en om zijn onderzoek naar nieuwtestamentische teksten. Hij zal zijn onderzoek op beide terreinen voortzetten, in nauwe samenwerking met facultaire collega's en met internationale collega's. Zoals met professor Lukas Bormann van de Universiteit van Marburg (Duitsland) met wie hij een project startte over de correspondentie tussen voormalig VU-rector Frederik Willem Grosheide en zijn Duitse collega Gerhard Kittel.

Arie Zwiep
Zwiep promoveerde in Durham waar hij studeerde onder begeleiding van professor James Dunn. Hij studeerde ook aan de Evangelische Theologische Faculteit van Leuven (België). Hij heeft verschillende managementfuncties bekleed bij verschillende theologische instituten en is momenteel portefeuillehouder Onderwijs. Professor Zwiep staat bekend om zijn kennis van zowel de filosofische als de theologische aspecten van gezaghebbende teksten, waardoor hij de reputatie heeft te kunnen omgaan met vragen van zowel gelovigen als niet-gelovigen.

Bron: Vrije Universiteit Amsterdam

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu