Werkgever?

Oecumenisch project Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke verzorging ruim 1 miljoen euro toegekend

De Tilburg School of Catholic Theology (TST) neemt deel aan de oecumenische Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging, die door ZonMW (subsidieverstrekker) ruim een miljoen euro is toegekend. TST werkt in die werkplaats samen met de Universiteit voor Humanistiek, de Rijksuniversiteit Groningen, de Protestantse Theologische Universiteit en verschillende andere maatschappelijke en wetenschappelijke partners. De werkplaats is gericht op het vergroten van de aandacht voor zingeving en het professionaliseren van geestelijke verzorging thuis en wordt gefinancierd met de hulp van het ZonMw-programma Zingeving en Geestelijke verzorging.

Eerder nam dr. Sjaak Körver (TST) al het initiatief voor een Universitair Centrum voor Geestelijke Verzorging. “Het is van groot belang dat we hierin samen optrekken.” Körver is adviseur, vooral gericht op de uitbouw van de kennisinfrastructuur tot een landelijk expertisecentrum geestelijke verzorging.

Het project ‘Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke verzorging’ richt zich op drie doelen: het opbouwen van een kennisinfrastructuur, het starten van een leergemeenschap en het uitvoeren van effectonderzoek. Hiertoe worden de kennis en ervaring van allerlei relevante partijen samengebracht.

Kennisinfrastructuur
Via de Kenniswerkplaats wordt de samenwerking tussen opleidings-, onderzoeks- en praktijkorganisaties rondom zingeving en geestelijke verzorging versterkt. Zij zullen samen een onderzoeksagenda opstellen voor de geestelijke verzorging thuis, en ook voor andere professies die zorg bieden voor zingeving in de eerste lijn en het sociaal domein. Tegelijk komt er een centrale vindplaats voor opslag van allerlei kennis.

De leergemeenschap bestaat uit 10 leernetwerken die kennis en praktijken ontwikkelen rondom een thema dat relevant is voor de geestelijke verzorging thuis. De thema’s zijn: mensen met een beperking; morele nood bij medewerkers; interprofessioneel werken; geestelijke verzorging bij rampen; levensbeschouwelijke diversiteit; hoop bij GGZ-cliënten; kinder-palliatieve zorg; laaggeletterdheid en armoede; signaleren en verkennen van zingeving; maatschappelijk daklozen. Dit laatste leernetwerk onderzoekt de rol van zingeving en geestelijke verzorging in het herstel en de re-integratie van ex-gedetineerden in de samenleving.

Voorzitter van dit netwerk is prof. dr. Kees de Groot (TST): “Fantastisch dat het werk van straatpastores nu uit de schaduw wordt gehaald en gebuikt kan worden om de hele keten van zorg en re-integratie onder de loep te nemen èn te verbeteren.”

Effectonderzoek
Het onderzoek richt zich op de onderbouwing van de geestelijke verzorging thuis-praktijken in de 10 leernetwerken. Dr. Anke Liefbroer voert een deel van het effectonderzoek op grond van casestudies uit het Case Studies Project van het Universitair Centrum Geestelijke Verzorging. “Als religiepsycholoog ben ik benieuwd hoe we nog preciezer in beeld kunnen krijgen wat geestelijke verzorging met mensen doet.”

Bron: Tilburg University

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu