Werkgever?

Sharda Nandram hoogleraar Business & Spiritualiteit aan Nyenrode Business Universiteit

Sharda Nandram is benoemd tot (deeltijd-) hoogleraar Business & Spiritualiteit aan Nyenrode Business Universiteit. Hiermee komt het relatief jonge vakgebied Business & Spiritualiteit terug op de agenda van Nyenrode. Nandram treedt in de voetsporen van wijlen prof. dr. Paul de Blot die vanaf 2006 tot 2013 hoogleraar was op dit vakgebied.

De leerstoel is geplaatst binnen het Nyenrode Center for Entrepreneurship, Stewardship & Governance. Nandram gaat zich onder andere richten op vragen als: wat is spiritualiteit, waarom is spiritualiteit belangrijk en hoe kan het bijdragen aan transformaties in organisaties? Diverse organisaties zijn bezig met het exploreren en implementeren van nieuwe manieren zichzelf uitdragen en betrekken van mensen in en buiten hun organisaties. Dit gaat gepaard met de ontwikkeling van nieuwe managementtheorieën, methoden en technieken. Spiritualiteit verrijkt de managementdiscipline bij deze transformaties door een brug te zijn tussen materiële ambities en spirituele behoeften.

Transformatie
Nandram: “De vele crises van de laatste jaren hebben ruimte gemaakt voor existentiële vragen bij medewerkers, ondernemers, bestuurders en beleidsmakers. Wie ben ik en waarom besta ik, zijn hier voorbeelden van. Het is nu tijd om management te doordrenken met spiritualiteit, niet als iets vrijblijvends of een toevoeging maar als een integraal bestanddeel van processen, structuren, menselijke drijfveren en handelingen in organisaties. Het is onmogelijk dat we na de coronapandemie teruggaan naar hoe het daarvoor was. We zijn door deze pandemie in een transformatie gezogen en deze is nog steeds gaande. We kijken momenteel anders naar de wereld, een kijk die gevoed wordt door openheid voor het onbekende. Dat is hoe spiritualiteit werkt, ruimte geven aan het onbekende, gevoed door wat mensen ten diepste drijft”.

Integratieve lens
Nandram wil praktische uitingen van existentiële vragen wetenschappelijk onderzoeken en zo bijdragen aan de kennis over transformaties, waarbij er oog is voor menselijkheid in organisaties, duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en inclusiviteit met de omgeving. In haar visie gaat ze uit van een integratieve lens voor het aanpakken van hedendaagse en complexe problemen. Dit is een lens waarbij we naar de wereld kijken als een samenhangend geheel met onderlinge verbondenheid tussen en in mensen, systemen en natuur.

Principes
Koen Becking, Rector Magnificus aan Nyenrode, is blij met een positief advies van de benoemingsadvies commissie: “Door de benoeming van Sharda spelen we in op de trend op het gebied van menselijkheid en spiritualiteit in het bedrijfsleven. De vorming van onze studenten gaat verder dan de gebaande paden. We willen studenten de principes bijbrengen, zodat ze zich hier bewust van worden en ze leren hoe ze het toe kunnen passen in hun eigen context. Onze studenten worden opgeleid tot professionals die overal op de arbeidsmarkt terecht kunnen komen. Veel van hen hebben management ambities. Spiritualiteit wordt steeds meer een onderdeel van dit management.”

Over Sharda Nandram
Sharda Nandram, geboren in Suriname (4 mei 1966), is sinds 1995 werkzaam aan Nyenrode Business Universiteit. Naast haar hoogleraarschap aan Nyenrode werkt Nandram als hoogleraar Hindoe-spiritualiteit en samenleving aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Ze werd doctorandus zowel in de psychologie als economie en promoveerde binnen de vakgroep sociale psychologie aan de VU. Via haar beide hoogleraarsfuncties samen wil zij zich richten op het onderliggende centrale thema van wat mensen ten diepste drijft en de impact daarvan op ons leven in een bredere context van de samenleving en de wereld.

Bron/foto: Nyenrode Business Universiteit

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu