Werkgever?

Jan van der Stoep hoogleraar Christelijke Filosofie aan de TU Kampen

Stichting voor Christelijke Filosofie en de Theologische Universiteit Kampen benoemen per 1 augustus 2021 prof. dr. ir. Jan van der Stoep als bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie en universitair hoofddocent. Binnen de TU Kampen zal hij verbonden zijn aan het Neo-Calvinism Research Institute. In zijn leeropdracht staat het onderwijs en onderzoek op het gebied van christelijke filosofie en de doordenking van een christelijke wereldbeschouwing met het oog op de praktijk centraal. Van der Stoep is bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Wageningen Universiteit en lector Bezieling en professionaliteit aan de Christelijke Hogeschool Ede.

De leerstoel is een nieuw gezamenlijk initiatief van Stichting voor Christelijke Filosofie en de TU Kampen en past bij de verbreding van de opleiding die de TU Kampen nastreeft. Naast het filosofieonderwijs in het kader van de Kamper opleiding, wordt via de leerstoel het theologisch en wijsgerig onderzoek sterker op elkaar betrokken. Roel Kuiper, rector van deze universiteit, is daarom blij met de komst van Jan van der Stoep: “We zien dat theologen steeds vaker op allerlei plekken in de samenleving terechtkomen en niet alleen in de kerk. Dat vereist dat ze breed zijn toegerust en de grote vragen van deze tijd goed leren kennen. Met Jan van der Stoep halen we iemand in huis die ons daarbij kan helpen.”

Kennisnetwerk christelijke filosofie
De TU Kampen wordt een knooppunt in een kennisnetwerk christelijke filosofie. Jan van der Stoep zal een leidende rol krijgen in dit netwerk. Sander Luitwieler, directeur van Stichting voor Christelijke Filosofie: “Het doel van het kennisnetwerk is om een impuls te geven aan onderzoek, onderwijs en kadervorming vanuit christelijk-filosofisch perspectief. We willen dat doen zowel op universitair als HBO-niveau. Jan van der Stoep is bij uitstek geschikt om hier een voortrekkersrol in te spelen.” Het is onder meer de bedoeling om vanuit de TU Kampen – in samenwerking met de andere bijzonder hoogleraren christelijke filosofie – een centraal cursusaanbod te ontwikkelen.

Grote vragen van deze tijd
Jan van der Stoep zal zijn nieuwe functie combineren met de leerstoel christelijke filosofie aan de Wageningen Universiteit. “De bijzondere leerstoel aan de TU Kampen is een mooie plek om vanuit een christelijke wereldbeschouwing na te denken over de wereld van het werk en over de grote vragen van deze tijd, zoals klimaatverandering en de rol van techniek in onze samenleving. Ik ben dankbaar dat ik met deze benoeming ruimte krijg om daar een bijdrage aan te leveren.”

Door zijn nieuwe functie zal Jan van der Stoep afscheid nemen van de Christelijke Hogeschool Ede. “Dat was geen gemakkelijke stap. De hogeschool is een mooie plek om te werken en heeft ook een belangrijke maatschappelijke functie. Er gebeuren mooie dingen. Komend jaar zal ik nog aan de CHE verbonden blijven om het project Christelijke professie mee af te ronden. Bij dit project zijn naast de CHE ook Woord en Daad en Lelie zorggroep betrokken.”

Loopbaan Jan van der Stoep
Prof. dr. ir. Jan van der Stoep (Barendrecht, 1968) is bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan Wageningen University & Research en lector Bezieling en Professionaliteit aan de Christelijke Hogeschool Ede. Van der Stoep studeerde biologie aan de Wageningen University & Research en filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2005 promoveerde hij op het proefschrift ‘Pierre Bourdieu en de politieke filosofie van het multiculturalisme’ (Kok, Kampen). Hij publiceerde op het gebied van techniekfilosofie, normatieve professionalisering, media en religie, corporate identity en journalistiek. Naast zijn professionele taken bekleedt hij diverse nevenfuncties. Zo is hij onder andere bestuurslid van A Rocha International, een christelijke natuurbeweging.

Bron: TU Kampen | Foto: Arie Kok

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu