Werkgever?

Protestantse Kerk Amsterdam wil meer in de stad aanwezig zijn

De Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) wil de komende jaren met tien nieuwe kerkplekken in de stad aanwezig zijn. Daarnaast worden bestaande kerkgebouwen niet afgestoten, maar wordt al experimenterend gezocht naar een nieuwe functie waarin kerk-zijn, diaconale- en buurtactiviteiten opnieuw worden uitgewerkt. Ook zet de kerk in op het uitbouwen van de samenwerking met andere kerken en maatschappelijke organisaties. De PKA wil op die manier een kerk zijn waar alle Amsterdammers iets aan hebben.

Onder de titel ‘Vijf broden en twee vissen’ heeft de PKA een richtingwijzer ontwikkeld voor de periode 2023-2027. In de gezamenlijkheid van de 18 wijkkerken, 2 missionaire wijkgemeenten, 9 leefgemeenschappen en 5 pioniersplekken is de protestantse kerk al aanwezig in de stad. De komende jaren wil de protestantse kerk nog zichtbaarder zijn, bezield door wat de leden en betrokkenen drijft. Rosaliene Israël, scriba (secretaris) van de PKA: ‘’Inspiratie daarvoor vinden we in het Bijbelverhaal waarin Jezus een hongerige groep mensen weet te voeden met slechts vijf broden en twee vissen. Iedereen had genoeg, er was zelfs voedsel over. Vandaag kan dat ook, dat geloven we, in allerlei opzichten. De vraag is niet hoe groot of hoe klein we zijn of denken. God is hoe dan ook in de stad aanwezig. Wij worden uitgenodigd om in zijn beweging mee te doen’’.

In het beleidskader stelt de PKA vast dat het geen religieus museum wil zijn. ‘Op zondag naar de kerk gaan’ is een uitdrukking die voor veel stadsbewoners z’n beste tijd heeft gehad. Als kerk wil de PKA daarom zelf in beweging komen en naar de mensen toe gaan, zoals nu al gebeurt met alternatieve plekken van aanwezigheid overal in de stad. De inzet is om de komende jaren tien nieuwe plekken, in welke vorm dan ook, in Amsterdam te ontwikkelen waar mensen bijeen kunnen komen om te vieren en elkaar te inspireren. Te denken aan de Oostelijke en Westelijke Eilanden,  Haven-Stad (West) en vernieuwbouwgebieden als Geuzenveld/Slotervaart.

Daarnaast wil de PKA voorkomen dat bestaande kerkplekken verdwijnen. Rosaliene Israël: ‘’Het sluiten van kerkplekken bespaart geld, maar leidt meestal tot een vicieuze cirkel qua betrokkenheid en leidt dus uiteindelijk tot niets. Het verzwakt dus eerder dan dat het versterkt. Voorwaarde is wel dat de inkomsten stijgen en de exploitatie van kerkgebouwen verbetert, zoals de verhuur. Daar werken we hard aan bijvoorbeeld in een experiment als met de Willem de Zwijgerkerk’’.

Gezamenlijk wil de PKA ook sterker staan in partnerschappen met andere kerken. Bijvoorbeeld met gemeenschappen die sterk zijn in het bereiken van mensen die bij de kerk nog ondervertegenwoordigd zijn (migranten, expats, jongeren, gezinnen, evangelicals). Hier valt veel te leren en concreet samen te werken.

In het document ‘Vijf broden en twee vissen’ is het beleid nader uitgewerkt in drie inhoudelijke thema’s (bezieling, zichtbaarheid en inclusief voor alle generaties), waarbij in de praktische uitwerking het bestuursmodel ‘lichter’ moet (onder andere efficiënter vergaderen), de kerk meer ondernemend dient te worden (door creatievere inzet van mensen en middelen) en de toekomst duurzaam is (een kerk die in denken en doen ‘groen’ is).

De volledige tekst van het beleidskader is te vinden op: https://www.protestantsamsterdam.nl/beleidskader.

Bron: PKN A'dam

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu