Werkgever?

Roel Knijff nieuwe directeur van de Bond van Nederlandse Predikanten

Het bestuur van de Bond van Nederlandse Predikanten (BNP) verwelkomt dominee Roel Knijff als nieuwe directeur. De aanstelling van ds. Knijff onderstreept de ambitieuze doelstellingen van de BNP. De bond verstevigt met zijn expertise op het vlak van (kerk)recht, management en bestuur zijn positie als strategisch partner in collectieve belangenbehartiging, naast betrouwbare ondersteuning van individuele predikanten.

In lijn van zijn loopbaan als predikant, Statenlid, adjunct-directeur en interim-predikant ziet Knijff (59) het als roeping om richting te geven aan een grondig denkproces over de taken en verantwoordelijkheden van predikanten in een veranderende kerk.

Knijff heeft stevige ambities: ‘Ik wil begeleiden dat we vanuit de bond tot een vitale dynamiek komen tussen predikanten en anderen die het gemeenschappelijke belang dienen van kerken, geloofsgemeenschappen en geestelijk verzorgers. Zodat leden kunnen zeggen; hier vind je als predikant onderlinge steun en versterking. Je bent niet alleen welkom als predikant, je bent ook nodig!’

De BNP wil predikanten ook bijstaan als het spannend wordt. Tijdens de Predikantendag, afgelopen dinsdag, bleek pijnlijk duidelijk dat het werk voor veel predikanten soms spannend is. En dat dominees zich zorgen maken over de toekomst van hun beroep.

Roel Knijff stelt: ‘Ik heb veel vertrouwen in de Nederlandse predikanten. Niemand doet dit werk zomaar. Dat komt voort uit een diep doorleefd verlangen. Wanneer we daaraan appelleren, gebeurt er iets moois. Ik heb heel veel vertrouwen in de beroepsgroep!

Voorafgaand aan het emeritaat van de huidige directeur, Sjaak Verwijs, trekken beiden samen op voor een zorgvuldige overdracht. Vanaf 1 juli is Knijff directeur van de BNP.

Bond van Nederlandse Predikanten
De BNP is sinds 1918 actief als beroepsvereniging van en belangenbehartiger voor predikanten in vele Nederlandse kerken en geloofsgemeenschappen. De BNP telt ruim 2.000 leden. De Bond streeft ernaar dat predikanten in Nederland hun ambtswerk optimaal kunnen verrichten, in gunstige kerkelijke, maatschappelijke en materiële omstandigheden.

Roel Knijff (1964) groeide op in Assen. Na de HEAO, vervolgde Roel zijn weg via de studie Godgeleerdheid en de Kerkelijke Opleiding (RUG). Met studies, scholing en uitwisselingen gericht op onder meer klinisch pastorale vorming (Radboud), interim-predikantschap, missionair kerkzijn, seksuologie en kerkelijk recht ontwikkelde Roel zich tot veelzijdig toegerust en ervaren predikant. Na zijn eerste studies, waarbij hij ook jong Statenlid (Groningen) was, startte Roel als predikant in de Gereformeerde kerk Wetsinge-Sauwerd. Daarna werd hij beroepen door zowel de Protestantse Gemeente Sint Jan als het Academisch Ziekenhuis in Maastricht. Uiteindelijk fungeerde hij daar als hoofd van de Dienst Geestelijke Verzorging. Die meer leidinggevende en organisatorische kant werd ook aangesproken als adjunct-directeur van Solidaridad.

Roel gaf mede vorm aan het – zich ontwikkelende – interimpredikantschap binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Hij stond aan de wieg van In Between (het netwerk interim-predikanten). In de afgelopen jaren ondersteunde Roel als interimpredikant meer dan tien protestantse gemeenten door het land en stond hij vele gemeenten bij als gemeentebegeleider vanuit Meldpunt SMPR.

Ook was hij predikant van de Protestantse Gemeente Engelen en van de Protestantse Gemeente Breda. Onderwijl droeg Roel als adviseur, lid en begeleider ook bij aan onder andere het Generaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen, de Beraadgroep Geloof en Kerkelijke gemeenschap Raad van Kerken en de opbouw van GV-Thuis. Hij is voorzitter van CIO-Gezondheidszorg. Na enkele jaren fulltime als predikant van Amstelveen-Buitenveldert, start Roel Knijff 1 juli aanstaande als directeur van de Bond van Nederlandse Predikanten.

Bron/foto: BNP

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu