Werkgever?

Promotie Anne-Marije de Bruin-Wassinkmaat: Religieuze identiteitsontwikkeling van reformatorisch opgevoede jongvolwassenen

Anne-Marije de Bruin-Wassinkmaat promoveert op vrijdag 3 december op haar onderzoek naar jongvolwassenen: Religieuze identiteitsontwikkeling van reformatorisch opgevoede jongvolwassenen. Een theologisch onderzoek naar het vinden van een eigen weg voor jongvolwassenen die in een reformatorisch opvoedingsmilieu in Nederland zijn opgegroeid. Een belangrijke conclusie is dat ook reformatorische jongeren ruimte nodig hebben in hun religieuze identiteitsontwikkeling. Maar welke ruimte krijgen zij? De promotie vindt plaats in kerkelijk centrum Vrijburg, in Amsterdam.

Religieuze identiteitsontwikkeling van jongvolwassenen
‘De eigen stem van reformatorisch gesocialiseerde jongeren wordt zelden gehoord in de academische literatuur, het publieke debat en de media.’ aldus Anne-Marije de Bruin-Wassinkmaat. ‘Er leven veel beelden over deze jongeren, zowel in de samenleving als de reformatorische context. Daarnaast worstelen reformatorisch opvoeders met de begeleiding van jongeren bij hun religieuze identiteitsontwikkeling. Bovendien is er weinig academisch onderzoek gedaan reformatorisch opgevoede jongeren. Ik hoop dat het onderzoek bijdraagt aan reflecties op heersende percepties op deze specifieke doelgroep en huidige praktijken van religieuze vorming, zodat jongeren gesteund en aangemoedigd worden in hun religieuze identiteitsontwikkeling.’

Wetenschappelijk onderzoek
De centrale onderzoeksvraag luidt: Hoe kan de religieuze identiteitsontwikkeling van jongvolwassenen, die in een reformatorisch opvoedingsmilieu in Nederland zijn opgegroeid, worden beschreven en geïnterpreteerd? In het beantwoorden van deze vraag staat het perspectief van de jongvolwassenen centraal. Het onderzoek bestaat uit zowel een systematische review van de literatuur naar de religieuze identiteitsontwikkeling van streng religieuze jongeren als een empirische studie naar processen van religieuze identiteitsontwikkeling. Voor de empirische studie heeft de Bruin-Wassinkmaat uitgebreide interviews gehouden met 18 jongvolwassenen in de leeftijd van 22-25 jaar die zijn opgegroeid in een reformatorische omgeving. Naast de ordening en bespreking van de literatuur over jongeren die streng religieus zijn opgevoed, gaat Anne-Marije in op de bevindingen van de empirische studie. Zo presenteert en illustreert zij vier typen religieuze identiteitsbindingen die jongeren nu hebben en bespreekt ze de exploratieprocessen van jongeren. Ook neemt Anne-Marije de invloed van de omgeving de religieuze identiteitsontwikkeling onder de loep.

Opvallende en onverwachte bevindingen
Anne-Marije vindt het opvallend dat bijna alle geïnterviewde jongeren zich als ‘niet goed genoeg’ voelden voor God en reformatorische christenen. Deze gevoelens hebben te maken met bepaalde ideaalbeelden en overtuigingen die jongeren meegekregen hebben in een opvoeding, waarin een zwart-wit wereldbeeld doorklinkt. Ook opvallend is dat jongeren, terugblikkend op hun religieuze identiteitsontwikkeling, iets tegenover dat gevoel van niet goed genoeg zijn willen zetten. ‘Belangrijk voor hen is dat ze geaccepteerd worden zoals ze zijn, ook als ze andere keuzes maken dan gewenst of verwacht of als ze kritische vragen stellen, twijfels uiten of andere ideeën verkennen. Verschillende jongeren willen bewust het grijze of zwarte gebied opzoeken en ze waarderen het positief als hen andere perspectieven worden aangereikt. Ook hebben jongeren behoefte aan inspirerende, authentieke voorbeeldfiguren die met hen in gesprek gaan, hen serieus nemen en samen op zoek gaan naar antwoorden op hun vragen. Jongeren hebben dus ruimte nodig om hun eigen weg te vinden in hun religieuze identiteitsontwikkeling en willen daarbij gestimuleerd en gefaciliteerd te worden door de omgeving, wat leidt tot een sterkere religieuze identiteitsbinding.

Over Anne-Marije de Bruin-Wassinkmaat
Anne-Marije de Bruin-Wassinkmaat (1990) behaalde haar bachelor Theologie aan de Universiteit Utrecht, samen met een tweedegraads onderwijsbevoegdheid als docent Godsdienst en Levensbeschouwing. Ze werd docent op een middelbare school in Hilversum en rondde haar master onderwijspedagogiek af aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (2014). Vanaf 2014 werkt ze als onderwijsadviseur bij Driestar educatief in Gouda. Hier is ze betrokken is bij pedagogische en didactische toerusting van docenten en houdt ze zich bezig met de levensbeschouwelijke identiteit van scholen. Van 2017-2021 had ze vanuit Driestar educatief een aanstelling als promovenda aan de PThU (Praktische Theologie) en was haar onderzoek verbonden aan het Onderzoekscentrum voor Jeugd, Kerk en Cultuur (OJKC). Anne-Marije is getrouwd met Thomas de Bruin en is moeder van een dochter en een zoon.

Bron: PThU

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu