Werkgever?

Dirk van Schepen nieuwe voorzitter van Stichting voor Christelijke Filosofie

Op 22 juni 2020 is Dirk van Schepen benoemd als nieuwe bestuursvoorzitter van Stichting voor Christelijke Filosofie. Hij volgt Peter Sneep op, wiens termijn op 1 juli afloopt. Dirk van Schepen is docent en teamleider aan de Christelijke Hogeschool Ede. Hij studeerde Personeel en Arbeid en later filosofie aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2017 maakt hij deel uit van het bestuur van Stichting voor Christelijke Filosofie.

Dirk van Schepen: “Het belang van onze stichting zit voor mij in wat ik als het meest wezenlijke van de filosofiebeoefening beschouw: de oriëntatie op het goede leven. Ik ben dankbaar dat ik daar als bestuursvoorzitter een steentje aan kan bijdragen.

Met ons werk staan we voor een aantal boeiende uitdagingen. Denk hierbij aan het beter gebruikmaken van de digitale mogelijkheden om voor nieuwe generaties van betekenis te zijn. Ook gaat het om een nauwere samenwerking tussen de hoogleraren onderling, met een netwerk van betrokkenen daaromheen, om meer focus en impact te hebben.

Deze uitdagingen gaan we gelukkig samen aan. In de achterliggende maanden hebben de hoogleraren, de directeur en de bestuursleden hierover meerdere inspirerende gesprekken gevoerd. Ik ben erg gemotiveerd om samen met hen te werken aan het doordenken, actualiseren en doorgeven van het christelijk-filosofische gedachtegoed.”

Vanwege de personele unie tussen de besturen van Stichting voor Christelijke Filosofie en het Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut, wordt Dirk van Schepen ook bestuursvoorzitter van laatstgenoemde stichting.

Bron: Stichting voor Christelijke Filosofie

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu