Werkgever?

Nieuw academisch instituut voor werk en zingeving

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en AOG Contractonderwijs (AOG) lanceren op 28 oktober de ‘Emmius School voor werk en zingeving’. Daarmee bieden de RUG en AOG als eerste in Nederland academische programma’s op het gebied van werk en zingeving.

Naar winst én welzijn
Het instituut sluit aan op de ontwikkeling dat organisaties worden geconfronteerd met grote maatschappelijke veranderingen en genoodzaakt zijn de betrokkenheid bij en van medewerkers te vergroten. Dat is alleen mogelijk wanneer meer aandacht wordt gegeven aan welzijn, integriteit en diversiteit. Dit zijn niet langer softe thema’s, maar in toenemende mate – naast winst en efficiency – noodzakelijke voorwaarden om organisaties te laten floreren. De maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid van organisaties worden belangrijker en daarbij passen een nieuwe kijk op werken, meer aandacht voor de betrokkenheid van medewerkers en een grotere bewustwording voor het belang van de cultuur van organisaties.

Dialoog stimuleren
Prof. Mladen Popović, decaan van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap (GGW), zegt hierover: “Onze faculteit is het expertisecentrum van de Rijksuniversiteit Groningen op het gebied van zingeving, cultuur en samenleving. Zingeving is niet alleen iets van religie, zingeving is van iedereen. Organisaties zijn zich onvoldoende bewust van de grote invloed die levensbeschouwelijke en culturele achtergronden hebben op het functioneren van medewerkers. Het zijn onderwerpen die onvoldoende aan de orde komen, omdat de specifieke kennis en vaardigheden om hierover een dialoog aan te gaan, vaak ontbreken. Praten over zingeving is een vak. Emmius School voor werk en zingeving biedt de kennis om deze belangrijke dialoog binnen organisaties wel aan te gaan en het functioneren van organisaties daardoor te verbeteren.”

Albert-Jan Postma, oprichter van AOG zegt hierover: “Organisaties kunnen de ogen niet langer sluiten voor de grote rol die maatschappelijke en culturele achtergronden hebben op het functioneren van medewerkers. Het succes van organisaties is voor een belangrijk deel afhankelijk van de inzet en betrokkenheid van medewerkers. Die hangt in toenemende mate af van aandacht voor welzijn, integriteit, diversiteit en de maatschappelijke betrokkenheid. Om organisaties de juiste handvatten te bieden daar op een goede manier mee om te gaan, hebben we samen met de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap het initiatief genomen voor Emmius. We zijn er trots op dat de RUG als eerste universiteit in Nederland academische programma’s rond deze thematiek aanbiedt”.

Academische leergang
Emmius wil met (academische) leergangen, een masterstudie Werk en Zingeving en inspiratiebijeenkomsten, bijdragen aan een werkklimaat waarin werkenden zich meer verbonden voelen met de inhoud van hun werk, hun collega’s en een bewuste bijdrage leveren aan een cultuurverandering binnen de organisatie waarvoor zij werken. In de visie van Emmius vragen de maatschappij en medewerkers in toenemende mate om ruimte en aandacht voor reflectie, voor culturele en maatschappelijke achtergronden verschillen en dus de menselijke maat. Het resultaat daarvan zal zijn dat werkenden weer autonomie en ‘zin in werk’ ervaren, maar ook dat actief vorm wordt gegeven aan het verbinden van verschillen en wordt bijgedragen aan een klimaat waarin iedereen meedoet aan werk dat als zinvol wordt ervaren.

Zingevingsthema’s
Aandacht voor zingeving en werk gaat over ‘merken dat jij ertoe doet’ en ‘doen wat ertoe doet’. Dat wordt voor medewerkers steeds belangrijker. Door in gesprek te blijven over wat zinvol is en wat niet voorkomen we dat werk een broedplaats wordt van frustratie en onderdeel wordt van een zinvol leven.

Uit onderzoek naar zingeving komt een aantal thema’s naar voren dat daarvoor van belang is: het hebben van doelen, van betekenis zijn, autonomie ervaren, voldoening en plezier hebben, het geven en krijgen van waardering en vertrouwen, het ervaren van verbondenheid en geborgenheid, belang hechten aan waarden en ethisch handelen.

Praten over zingeving is een vak
Bij de nieuwe kijk op werken past een nieuwe kijk op leiderschap, op de betrokkenheid van medewerkers en op de cultuur van organisaties. Dat vraagt ook om opleidingen die leiders, bestuurders en professionals op die nieuwe rol voorbereiden. Want praten over zingeving is een vak dat kennis, visie en vaardigheden vereist, bijvoorbeeld op het gebied van zingevingsbronnen, levensbeschouwelijke achtergronden en menselijk gedrag.

Emmius gaat van start met een leergang Mentor Zingeving. In september 2022 volgt dan de academische master Werk en Zingeving, bedoeld voor werkenden. In september van dit jaar startte bij GGW al een voltijd master voor studenten.

Bron: RUG

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu