Werkgever?

Katholieke evangelisatie kan vernieuwen door zich meer te richten op dienen van mensen

Hoe kan de katholieke kerk evangeliseren in een tijd waarin secularisatie toeneemt in het westen? In zijn inaugurele rede op vrijdag 26 november houdt hoogleraar praktische theologie Jan Loffeld van de Tilburg Catholic School of Theology een pleidooi voor een nieuwe weg, waarin de kerk zich meer richt naar de noden van de bevolking.

Het was Paus Franciscus zelf die bij zijn aantreden om de zegen van het volk vroeg en zo liet zien dat de kerk zich openstelde voor de mensen. Maar ookt evangelisatie heeft prioriteit in het denken van de paus, al speelt de kerk niet meer de dominante rol waarin zij samenvalt met geloof en cultuur en daarmee algemene verbondenheid bracht. De kerk verspreidde vroeger het geloof van de God van de morele superioriteit, van de politieke invloed, en van de aanspraak op macht over ieder mens. Die oude Constantijns kerkelijke vorm van God bestaat niet meer, stelt Loffeld.

Mensen als slachtoffers van crises
Hij vindt dat evangelisatie zich niet moet verzetten tegen secularisatie. De kerk kan zich ook dienstbaar opstellen en luisteren naar de mensen die verliezers zijn van globale neoliberale economische systemen, klimatologische crises en digitalisering. En die bovendien individuele vormen van geloof praktiseren.

Hij pleit daarom voor hantering van het begrip anatheïsme - de openheid voor het verlangen om God opnieuw te leren kennen als het 'heilig mysterie', na het verlies van zijn maatschappelijke betekenis, als een nieuwe vorm van evangeliserende activiteit.

Sinds maart 2019 is Jan hoogleraar Praktische Theologie en hoofd van Afdeling Praktische Theologie en Religiewetenschappen aan de Tilburg School of Catholic Theology.

Zijn onderzoek richt zich op actuele en toekomstige vragen van het christendom in seculiere samenlevingen, kerkelijke beroepen en de wisselwerking tussen systematische en praktisch-theologische vertogen. Daarnaast behoren kerkelijke ontwikkeling en evangelisatievragen, kerkelijk conflictonderzoek en culturele en religieus-sociologische vragen tot zijn aandachtsgebieden.

Over Jan Loffeld
Jan Loffeld (1975 in Kleef, Duitsland) studeerde theologie in Münster en Rome en werd in 2003 tot priester gewijd. Na enkele jaren pastoraat en het voltooien van zijn doctoraat aan de Universiteit van Erfurt in 2010, werd hij hoofdaalmoezenier en assistent hoogleraar Dogmatiek aan de Universiteit van Münster. In 2017 werd hij benoemd tot hoogleraar pastorale theologie aan de Katholieke Universiteit voor Toegepaste Wetenschappen Mainz en in 2018 werd hem de Habilitation toegekend aan de Universiteit van Erfurt.

Zijn centrale publicaties zijn Das andere Volk Gottes. Eine Pluralitätsherausforderung für die Pastoral [Het andere volk van God: A Challenge of Plurality for Pastoral Care] (doctoraal proefschrift, 2011) en Der nicht notwendige Gott. Die Erlösungsdimension als Krise und Kairos des Christentums inmitten seinen säkularen Relevanzverlustes [De onnodige God: De dimensie van verlossing als crisis en kairos van het Christendom in het midden van zijn seculiere verlies van relevantie] (2020).

Meer informatie
Prof. dr. Jan Loffeld houdt zijn inaugurele rede op vrijdag 26 november 2021 om 11:00 uur in de aula. De rede is getiteld: Getting to know God after God. De livestream vrijdag is hier te volgen: Inaugurele rede prof. dr. J. Loffeld | Tilburg University.

Bron: Tilburg University

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu