Werkgever?

Erik Sengers benoemd tot bijzonder hoogleraar Vraagstukken Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht

Het College van Bestuur heeft dr. Erik Sengers benoemd tot bijzonder hoogleraar Vraagstukken Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht aan de Tilburg School of Catholic Theology (TST). Deze leerstoel is ingesteld door het Ordinariaat voor de Nederlandse Strijdkrachten, dat de geestelijke verzorging voor militairen vanuit de Rooms-Katholieke Kerk behartigt. Doel van de leerstoel is het onderzoek naar het handelen van de geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht en theologische reflectie op vraagstukken op het gebied van vrede en veiligheid zoals die aan de orde zijn binnen de Nederlandse krijgsmacht. De aanstelling geldt voor een periode van vijf jaar.

Dr. Erik Sengers (1971, Amersfoort) studeerde sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. In 2003 promoveerde hij aan deze laatste instelling op een sociologisch onderzoek naar de betrokkenheid bij de katholieke kerk in Nederland tussen 1800 en 2000. Hij gaf onderwijs en deed onderzoek in de (godsdienst)sociologie aan de Protestantse Theologische Universiteit, de Vrije Universiteit, Fontys Hogescholen en de Tilburg School of Catholic Theology. Daarnaast was hij stafmedewerker bij het Bisdom Haarlem-Amsterdam, laatstelijk van de Dienst Diocesane Caritas.

In 2016 promoveerde hij in de kerkgeschiedenis aan de Tilburg School of Catholic Theology op een onderzoek naar Joannes Aengenent, bisschop van Haarlem van 1928-1935. Van 2017 tot 2020 was dr. Sengers werkzaam bij de Dienst Justitiële Inrichtingen als geestelijk verzorger en in 2020 werd hij benoemd tot krijgsmachtaalmoezenier bij het Ministerie van Defensie. Hij is diaken van het bisdom Haarlem-Amsterdam en bestuurslid van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk.

In zijn onderzoek zal dr. Sengers de twee lijnen van de leerstoel met elkaar proberen te verbinden: die van de geestelijke verzorging als professie (in het bijzonder binnen defensie) en die van de theologische en ethische reflectie op oorlog en geweld. Ook zal hij betrokken worden bij het onderwijs aan en de opleiding van geestelijk verzorgers aan de Tilburg School of Catholic Theology. De School kijkt uit naar de samenwerking met een collega die geen onbekende is en veel praktijkervaring en een groot netwerk meeneemt. Zelf zegt hij hierover: “De combinatie van praktijkwerk met onderwijs en onderzoek stimuleert mij heel erg. De grote uitdagingen waarvoor militairen in de krijgsmacht staan, zeker in de nabije toekomst, vraagt ook om een goede geestelijke verzorging. De leerstoel biedt een goed platform deze zorg samen met collega’s in defensie, wetenschap en kerk verder te ontwikkelen”.

De inaugurele rede vindt plaats op 6 oktober om 16.15 uur in de aula van de Universiteit Tilburg.

Bron/foto: Tilburg University

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu