Werkgever?

Elza Kuyk over de opleidingen van het Arminius Instituut

Elza Kuyk is sinds 2013 parttime werkzaam voor het Arminius Instituut. Deze wetenschappelijke instelling voor remonstrants theologiseren, is gevestigd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (Faculteit Religie en Theologie). Het is het remonstrants expertisecentrum voor theologie, kerk en samenleving. Een van zijn belangrijkste taken is het verzorgen van de opleiding tot remonstrants predikant of geestelijk verzorger (aan het ‘Remonstrants Seminarium’).

Door: Greco Idema

Kun je kort nog iets over jezelf vertellen?
"Jazeker. Ik ben dus al ruim 10 jaar werkzaam voor het Arminius Instituut. In 2012 ben ik als beleidsadviseur actief geweest voor het faculteitsbestuur van wat toen nog Godgeleerdheid heette op de Vrije Universiteit. Daarnaast was ik een tijd lang ‘deeltijdwerkeloos’. Dat zette me aan tot promotieonderzoek dat ik in 2022 aan de Universiteit Utrecht heb afgerond. Ik bestudeerde meervoudig gebruik van vier monumentale stadskerken. O ja, ik ben ook VU-alumna."

Wat is en doet het Arminius Instituut?
"Onder de paraplu van het Arminius Instituut vallen scholing, nascholing en bezinning op thema’s die we in ons werkveld tegenkomen. Onze voornaamste activiteit is het opleiden tot remonstrants predikant/geestelijk verzorger. En wat ik doe? Nou, mijn functie heet ‘wetenschappeljjk coördinator’ en ik ben verantwoordelijk voor het hele onderwijsproces."

Wat onderscheidt Remonstranten van andere vrijzinnige gelovigen?
"Vrijzinnig gelovigen zijn er op allerlei plaatsen wel, maar bij de remonstranten is het een duidelijk kenmerk van het ruim 400 jaar oude kerkverband. Kennis van de remonstrantse geschiedenis is een belangrijk onderdeel van de studie. Veel van de lokale kerken zijn samenwerkingsgemeenten: vaak met doopsgezinden, soms met vrijzinnig protestanten (deel van de PKN) en Vrijzinnigen Nederland. De huidige studenten zijn zelf niet van huis uit remonstrant. Wat vrijzinnig geloven is en wat remonstrants is, dat zijn onderwerpen die in zij in hun studie verder gaan verkennen."

Jullie verzorgen een opleiding tot remonstrants predikant of geestelijk verzorger. Hoe ziet die opleiding er in grote lijnen uit?
"De opleiding bestaat uit twee delen: de master theologie en religiewetenschappen, richting spiritual care en een postacademisch deel. In het laatste deel komen de specifiek remonstrantse aandachtsvelden aan bod. Wij leiden op voor mensen die vanuit een vrijzinnige geloofsovertuiging – met veel ruimte voor ieders eigen weg en de vragen die de samenleving aan ons stelt – een werkkring zoeken in de kerk, de zorg of in andere sectoren. Ik houd me vooral met het postacademische deel bezig: de zorg voor het curriculum, contact met de studenten, de docenten en gastdocenten, het bestuur (curatorium) en het beleid. Sinds 2022 geef ik zelf les in het vak liturgie."

Kunnen mensen zonder theologie-opleiding ook terecht bij jullie?
"Dat kan in principe wel, maar het onderdeel spiritual care is wel verplicht. Wie een daaraan gelijkwaardige opleiding heeft gevolgd, kan door naar het postacademische deel. Zo kunnen zijinstromers beter worden voorbereid op het vak van geestelijk verzorger. Voor de toelating gaan de belangstellenden trouwens eerst langs het curatorium met hun CV en motivatiebrief. De verkenning over de eventuele studieroute heb ik dan al met hen doorgenomen."

Wat zou je tegen die lezers van dit interview willen zeggen die nu denken: misschien is een opleiding van het Arminius Instituut iets voor mij?
"Ik kan wel zeggen: komt allen, maar ik wil niet ontkennen dat er nogal wat zaken zijn die je moet overwegen. Naast motivatie, tijd en zin in studie, komt het ook aan op hoe dat te combineren valt met eerdere opleidingen en werk. Ik help bij het verkennen van de mogelijkheden. Lijkt het je wat, bezoek vooral onze website: https://arminiusinstituut.remonstranten.nl/seminarium/.

Greco Idema is hoofdredacteur van Reliwerk

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu