Werkgever?

Generale Synode bekrachtigt besluit PThU om Utrecht te kiezen als nieuwe vestigingsplaats

De generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft donderdag 21 april ingestemd met het voornemen van het college van bestuur van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) om deze universiteit te verplaatsen naar Utrecht.

Keuze voor Utrecht
De keuze voor Utrecht was het resultaat van een zorgvuldig en intensief oriëntatie- en besluitvormingsproces bij PThU, nu nog gevestigd in Amsterdam en Groningen. Studenten, medewerkers, raad van advies, universiteitsraad en raad van toezicht zijn daarin betrokken geweest. Ook met de diverse samenwerkingspartners is veelvuldig overlegd. De generale synode bevestigt met zijn besluit de keuze van het bestuur van de PThU om de PThU op één locatie te vestigen die centraal ligt, goed bereikbaar is. en samenwerkingsmogelijkheden met een brede universiteit biedt. Een locatie, die de zelfstandige positie van de PThU te midden van partners versterkt en de academische gemeenschapsvorming faciliteert.

Aanleiding voor een nieuwe locatie
De aanleiding om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie was gebaseerd op enkele conclusies van een sterkte-zwakte analyse die in 2020 werd uitgevoerd. Er werd geconstateerd dat de bestaande vestiging op twee locaties belemmerend is voor de vorming van een hechte academische gemeenschap waarin studenten, docenten en externe gasten elkaar kunnen ontmoeten, samenwerken, studeren en vieren. Dit vereist een vestiging op één locatie, die goed bereikbaar is, de academische verwevenheid bevordert en de eigen zichtbaarheid van de PThU ondersteunt. Bovendien is het hebben van twee locaties duur en inefficiënt, met name in de onderwijsuitvoering. Ook de eigen zichtbaarheid van de PThU is daardoor minder sterk.

Vervolgstappen

Het besluit te verhuizen naar Utrecht is de eerste fase in het proces naar één locatie. Nu de generale synode het besluit over de keuze voor Utrecht bekrachtigd heeft, zal een programma van eisen worden geformuleerd voor de concrete locatie. Op basis van dit programma van eisen zal de verhuizing voorbereid worden. De PThU streeft ernaar om 1 september 2024 te kunnen starten op de nieuwe locatie.

Bron: PThU

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu