Werkgever?

PThU benoemt Edward van 't Slot en Petruschka Schaafsma tot hoogleraar en Hanna Rijken tot universitair docent

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) heeft twee nieuwe hoogleraren en een universitair docent benoemd: dr. E. van ’t Slot tot hoogleraar Beroepsvorming en spiritualiteit, dr. E.P. Schaafsma als hoogleraar Theologische ethiek en dr. H. Rijken als universitair docent Theologie en de kunsten. De generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft donderdagavond 21 april ingestemd met deze drie benoemingen.

Dr. E. van ’t Slot als hoogleraar Beroepsvorming en spiritualiteit
Edward van ’t Slot beschikt over uitgebreide academische kennis en vaardigheden op het terrein van de beroepsvorming. Hij is gespecialiseerd in de systematische theologie en heeft een krachtige visie op de ontwikkeling van de discipline beroepsvorming en spiritualiteit. Dr. Van ’t Slot beschikt over ruime onderwijservaring en is in staat om in samenhang onderwijs en onderzoek op het terrein van beroepsvorming en spiritualiteit wetenschappelijk te professionaliseren. De verdere uitwerking van de verbinding tussen persoonlijke spiritualiteit en professioneel handelen benut hij voor het ontwikkelen en uitbouwen van (onderwijs)activiteiten. ‘Ik kies voor een supervisorische aanpak in kwalitatief onderzoek met als doel nieuwe vormen van theologie ontwikkelen,’ aldus Van ’t Slot.

Dr. E.P. Schaafsma als hoogleraar Theologische ethiek
Petruschka Schaafsma is een zeer bekwaam docent en haar onderwijs geldt als hoogwaardig. Zij geeft goede persoonlijke begeleiding aan studenten en is voortdurend bezig met verbeteren van onderwijs. Zij heeft een Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) behaald. Op gebied van onderzoek heeft zij een heldere focus en kiest nadrukkelijk voor de diepte. Haar publicaties bevestigen haar vakmanschap. Zij staat op het punt een monografie te publiceren en is zeer actief in het geven van lezingen. Dr. Schaafsma: ‘Ik wil actief betrokken en zichtbaar zijn bij maatschappelijke debatten om zo discussies over ethische thema’s binnen de kerken en binnen de maatschappij van verdieping te voorzien.’

Dr. H. Rijken als universitair docent Theologie en de kunsten
Hanna Rijken beschikt in ruime mate over de theoretische en praktische kennis en liefde voor de kerkmuziek. Zij heeft het vermogen tot conceptuele reflectie op hoog academisch niveau en oog voor verlangens en mogelijkheden in kerk en samenleving tot het beleven van muzikaal-religieuze ervaringen. Zij heeft zich inmiddels ontwikkeld tot hét gezicht van de kerkmuziek in protestants Nederland. Dr. Rijken: ‘Voor mij zijn praktijk en theorie, theologie en muziek onlosmakelijk met elkaar verbonden en daarom is mijn onderzoek sterk gericht op de praktijk.’ Dr. Rijken heeft aangetoond een inspirerend docent te zijn, ze is creatief en heeft de ondernemende capaciteit om nieuwe vormen van onderwijs te ontwikkelen. Dr. Rijken is zeer succesvol in het onder de aandacht brengen van haar onderzoek bij een breed publiek en tegelijkertijd weet zij het publiek weer in te zetten voor haar onderzoek.

Bron: PThU

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu