Werkgever?

Rudolf Scheltinga algemeen manager Berne Media

Na ruim twee jaar directeur te zijn geweest van Berne Media draagt Roel van Gestel per vandaag, 1 december, zijn functie over aan Rudolf Scheltinga. Als algemeen manager zal Scheltinga de eindverantwoordelijkheid gaan dragen en richting gaan geven aan de liturgische uitgaven van Berne Media.

Van Gestel geeft aan: “Ik heb met veel plezier de afgelopen jaren gewerkt aan de toekomst van Berne Media. Samen met de collega’s heb ik Berne Media door een stormachtige tijd naar rustiger vaarwater gebracht. We hebben vertrouwen in de toekomst en ik ben blij dat Rudolf die toekomst verder inhoud gaat geven. Hij zal met zijn kennis van liturgie en grote verbinding naar de praktijk daar ongetwijfeld een waardevolle bijdrage aan kunnen leveren.”

Scheltinga: “Met mijn kennis en ervaring op het gebied van liturgie ga ik leiding geven aan Berne Media en het coördineren van activiteiten die betrekking hebben op de liturgische uitgaven en publicaties ter ondersteuning van de eredienst. In de afgelopen 35 jaar heb ik – als voorganger – een grote ervaring op liturgisch gebied opgebouwd, in parochies en zorginstellingen, maar ook op beleids- en toerustingsniveau. Dit hoop ik allemaal te kunnen gaan inzetten voor Berne Media én alle parochies, instellingen en personen die gebruik maken van onze uitgaven. Dit alles vraagt om het leggen en onderhouden van contacten met de gebruikers van onze uitgaven. Ik kijk uit naar de samenwerking met het hele team van Berne Media, waarmee ik inmiddels al heb kunnen kennismaken. Er wordt hard gewerkt aan uitgaven om de liturgievieringen inhoudelijk verantwoord vorm te geven, hierbij rekening houdend met alle kerkelijke spelregels die er ook zijn op liturgisch gebied. Ik zie het als een eer én een grote uitdaging om leiding te geven aan dit doorgaande proces en mij hier voor in te zetten in de komende jaren. Bij liturgie gaat ’t voor mij om het vieren van ’t geloof. Dat vieren doen we samen. Het is een Heilig Spel waarin we God ontmoeten en de geloofsgemeenschap met elkaar blijvend opbouwen.”

Rudolf Scheltinga is priester van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en pastoor van de parochies Amersfoort en Arnhem met Nijmegen. Dit blijft ook zo. Zijn functie bij Berne Media is een nevenfunctie. Hij is gehuwd. Zijn vrouw en hij zijn samen ouders van een zoon en een dochter en oma en opa van een kleinzoon.

De norbertijnen van Berne bedanken Roel van Gestel voor zijn inzet de afgelopen jaren en wensen Rudolf Scheltinga heel veel succes.

Bron: Berne Media/Abdij van Berne | Foto: Rudolf Scheltinga

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu