Werkgever?

André Mulder bijzonder hoogleraar leerstoel 'Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid'

De faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij (RUG) en het Kenniscentrum voor Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid (KSGV) gaan verder met de bijzondere leerstoel “Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid”. André Mulder is per 1 maart 2024 de nieuwe bijzonder hoogleraar, met als leeropdracht levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid met bijzondere aandacht voor jongeren en zingeving.

Waarom jongeren en zingeving?
Jongeren zijn bij de bestudering van zingeving als doelgroep lange tijd een ondergeschoven kindje geweest. De focus op jongeren en zingeving is echter bij uitstek relevant in deze tijd van corona (ook na de pandemie), wereldwijde spanningen en klimaatverandering. Dit blijkt uit allerlei berichten over de mentale gezondheid van jongeren. In zijn onderzoek brengt Mulder focus aan door zich te richten op zingevingsondersteuning van jongeren met een licht verstandelijke beperking. Zij worden in het bijzonder als kwetsbaar beschouwd bij thema’s die betekenis aan het leven geven, zoals wonen, werken, relatievorming, zelfregie en leren. Voor geestelijk verzorgers is de omgang met jongeren met een licht verstandelijke beperking vaak een uitdaging. Welk handelingsrepertoire kunnen zij inzetten om deze jongeren te begeleiden vanuit zingevingsperspectief? Bij de faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij sluit het werk op deze leerstoel aan bij onderzoek dat naar geestelijke verzorging wordt gedaan.

Sociale inclusie
Dr. André Mulder (Winschoten, 1959) is als praktisch theoloog onderzoeker aan de Protestants Theologische Universiteit (PThU). Hij werkt op de Onderzoeksplaats Sociale Inclusie en Levensbeschouwing van Mensen met een Verstandelijke Beperking, die is gevestigd bij de Bijzondere Leerstoel Diaconaat. In zijn onderzoek richt hij zich vooral op de bijdrage die geloofsgemeenschappen als natuurlijke netwerken kunnen leveren aan sociale inclusie van mensen met een verstandelijke beperking. In de afgelopen jaren richtte hij een kenniswerkplaats op waarin hij met studenten en professionals vragen naar zinbeleving en zingevingsondersteuning bestudeert. Daarin komen vragen van geestelijk verzorgers, zorgprofessionals en geloofsgemeenschappen aan de orde.

Met deze leerstoel hoopt Mulder kennis te vergaren over hoe zingeving door jongeren met een licht verstandelijke beperking wordt vormgeven, en hoe zorgprofessionals hen zingevingssensitief en zinbelevingsgericht kunnen ondersteunen. Hij wil zich richten op thema’s als intersectionaliteit, omgang met existentiële vragen in de diverse domeinen van geestelijke verzorgen en op het inzetten van levensbeschouwelijke bronnen als muziek en kunst. “Het is mijn verlangen dat deze jongeren gezien worden in wie ze zijn en in de talenten waarover ze beschikken. Ik hoop dat mijn onderzoek bijdraagt aan het vormgeven van manieren van ondersteuning die bij hen past zodat ze zich meer zullen thuisvoelen in onze samenleving.“ Naast zijn bijzonder hoogleraarschap zal Mulder bij de PThU blijven werken.

Bron/foto: RUG

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu