Werkgever?

Opheffing Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving

Het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS) te Amsterdam houdt per eind 2020 op te bestaan. Het bestuur van de Stichting DSTS heeft het besluit tot opheffing genomen in nauw overleg met de Nederlandse dominicanen die in 1988 het DSTS hebben opgericht, en met de Stichting Dominicaans Platform Nederland die sindsdien de belangrijkste subsidiënt van het DSTS was.

Doel van het DSTS was om vanuit de dominicaanse ordestraditie een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een eigentijdse theologie in de West-Europese context. Het DSTS gaf aan deze opdracht onder meer gestalte door een groot aantal publicaties en publieksactiviteiten. Het centrum stond aan de wieg van het multimediale project Nieuw Wij en vestigde samen met stichting de Nieuwe Liefde aan de Vrije Universiteit de Edward Schillebeeckx-leerstoel voor Theologie en Samenleving.

Bestuur, staf en andere betrokkenen hebben afgelopen jaren intensief overlegd over de actualisering van de oorspronkelijke doelstelling. Het bleek helaas niet mogelijk hierover een consensus te bereiken. Het bestuur van de Stichting DSTS is daarom tot de conclusie gekomen dat er sprake is van onvoldoende draagkracht om het centrum voort te zetten. Enig personeelslid op het moment van opheffing is directeur Manuela Kalsky. Het bestuur is met haar in goed overleg tot een ontslagregeling gekomen.

Bij de opheffing van het DSTS wil het bestuur dank uitspreken aan allen die gedurende meer dan drie decennia bij het DSTS betrokken waren. Deze dank geldt zeker ook aan allen die deel uitmaakten van de staf en in het bijzonder Manuela Kalsky als directeur. Het verheugt het bestuur dat prof. Kalsky met steun van de Nederlandse dominicanen aan de Vrije Universiteit de Edward Schillebeeckx-leerstoel zal blijven bekleden.

Recent verscheen als laatste publicatie vanuit het DSTS het boek Fullness of Life and Justice For All. Dominican Perspectives (ATF Press Publishing, Australië; www.atfpress.com). Vanwege de huidige coronamaatregelen is het helaas onmogelijk de opheffing van het DSTS met een bijeenkomst te markeren. Het bestuur zoekt nog naar andere wegen om terug te zien op de belangrijke bijdrage die het DSTS heeft geleverd aan de theologische reflectie in Nederland.

Bron: DSTS | Foto: Pixabay

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu